Pregraduálne vzdelávanie

Domov » Vzdelávanie » Referát externého vzdelávania » Pregraduálne vzdelávanie

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica umožňuje vzdelávanie študentov zo stredných  a vysokých škôl (t.j. stredné zdravotné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, lekárske a nelekárske fakulty a iné)  z rôznych študijných odborov, formou absolvovania študentskej odbornej praxe na klinikách a oddeleniach FNsP FDR BB.