Vyšla nová internistická učebnica. Pokrstili ju na Internej klinike vo FNsP F.D. Roosevelta

Na II. Internej klinike SZU pri FNsP F.D. Roosevelta pokrstili novovydanú publikáciu Internistická propedeutika.
Kvapkami šampanského zostavovateľ publikácie prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS., prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku Univerzitnej nemocnice Bratislava a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (na obr. vpravo) spolu s prednostom II. Internej kliniky SZU MUDr. Ľubomírom Skladaným, PhD.,h.doc. (na obr.vľavo) uviedli do života 800 stranovú publikáciu, ktorá bude slúžiť najmä ako učebnica pre študentov medicíny.

Foto: FNsp FDR

A nie len pre nich. Ale ako v predhovore uviedol vedúci redaktor knihy, MUDr. Radko Menkyna: „že poslúži nielen lekárom – odborníkom vnútorného lekárstva a veľkej rodiny internistických odborov, ale že siahnu po nej aj lekári hraničných, ba i odľahlých, najmä klinických disciplín. Mnohé užitočné poznatky, rady i skúsenosti v nich nájdu aj ďalší pracovníci zdravotníctva, osobitne sestry, a nie je vylúčené, že získa aj používateľov pôsobiacich mimo zdravotníctva..“

Nová Internistická propedeutika vyšla začiatkom roku 2013 vo vydavateľstve HERBA.
Profesor Hrušovský pracoval na jej vzniku spolu s kolektívom 50 autorov 7 rokov. Na zostavovaní jednej z 13 kapitol sa podieľal aj MUDr. Ľubomír Skladaný,
PhD.,h.doc., ktorého s profesorom Hrušovským spája okrem dlhoročnej spolupráce aj úprimné priateľstvo.
V propedeutike sa nachádza okrem množstva odborných poznatkov a informácií aj 60 záznamov EKG, 100 tabuliek, 160 panelov, 1200 pôvodných obrázkov, niekoľko miniatlasov a minigalérií.

Posledný úvod do internistickej medicíny vyšiel pred viac ako tridsiatimi rokmi pod zostavovateľskou taktovkou prof. Mikuláša Takáča.