Vynovili sme endourologické pracovisko

Vynovili sme endourologické pracovisko

Na Urologickej klinike SZU vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica zakúpili dva nové prístroje na  diagnostiku a laparoskopickú chirurgickú liečbu ochorení močového traktu.

Nový uroskop ponúka ďalšie  funkcionality sonografického a röntgenového snímania, čím skvalitňuje diagnostiku pri zisťovaní kameňov, nádorov alebo iných ochorení obličiek, močovodov, močového mechúra, prostaty a močovej rúry. Výhodou pre pacienta  sú menšie  dávky žiarenia. Lekári majú k dispozícii kvalitnejšie zobrazovacie pole, lepší manévrovací priestor pri polohovaní pacienta a použití sond sonografu.

„Druhý prístroj, nová endoskopická veža využívaná na menej invazívne zákroky, umožňuje operujúcemu urológovi využívať vysoko kvalitný 4K obraz a zároveň poskytuje tri inovatívne vizualizačné technológie určené na rozlišovanie tkanív, ktoré tak zlepšujú odhaľovanie nádorov močového mechúra,“ vysvetľuje MUDr. Vladimír Baláž, PhD. prednosta urologickej kliniky. 

Urologická klinika SZU bola vybavená aj novým čipovým flexibilným cystoskopom, ktorý robí vyšetrenie močového mechúra pre pacienta znesiteľnejším  a  znižuje riziko poranenia močovej trubice.

Urologická klinika SZU ročne hospitalizuje takmer 2000 pacientov. Poskytuje komplexnú starostlivosť o urologických pacientov – diagnostiku, liečbu a ambulantnú starostlivosť.
Lieči  pacientov s urologickými ochoreniami všeobecného typu, s urologickými nádorovými ochoreniami, pacientov s urolitiázou a zlyhaním obličiek obštrukčného typu, s urodynamickými poruchami, pacientov s vývojovými chybami močového systému. Podieľa sa na transplantačnom programe – pri odbere obličiek od mŕtvych alebo živých darcov, transplantácii obličiek a riešení posttransplantačných urologických komplikácií

image_pdfimage_print