Výnimočná mozgová operácia

Domov / Nezaradené / Výnimočná mozgová operácia

Výnimočná mozgová operácia

Lekári Neurochirurgickej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta zrealizovali v spolupráci s anesteziológmi Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici výnimočnú mozgovú operáciu so zavedením neurostimulácie. 9-ročné dievčatko je historicky najmladším pacientom na Slovensku s diagnózou detská mozgová obrna, ktorému hĺbkovo implantovali do mozočku elektródy s použitím najnovšieho a technologicky najvyspelejšieho už transkutánne /cez uzavretú kožu/ dobíjateľného neurostimulátora, ktorý je uložený pod kľúčnou kosťou. Cieľom tejto unikátnej neurostimulácie je zmierniť príznaky poškodenia CNS pri diagnóze, akou je detská mozgová obrna.
Túto špeciálnu metódu hĺbkovej stimulácie mozočka vypracoval a úspešne realizuje na Neurochirurgickej klinike SZU prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
Účinok neurostimulátora sa prejaví okamžite po zapnutí stimulácie a pretrváva aj po vypnutí 2 až 4 hodiny. Postupne sa znižujú mimovoľné sťahy svalstva a mimovoľné pohyby v končatinách. Tým sa zlepší nielen kvalita života pre pacienta a ľudí okolo neho, na starostlivosť ktorých je odkázaný, ale sa vytvoria predpoklady na lepšiu spoluprácu pri rehabilitácii a na získanie väčšej sebaobslužnej činnosti, ktoré sú pre pacientov s touto diagnózou nevyhnutné.

image_pdfimage_print