Vyjadrenie MUDr. Vladimíra Baláža, PhD.

Domov » Blog » Nezaradené » Vyjadrenie MUDr. Vladimíra Baláža, PhD.

Vyjadrenie MUDr. Vladimíra Baláža, PhD.

Po zvážení celej situácie okolo procesu verejného obstávania na liečebnú výživu a stravovanie som dňa 10.12.2014 oznámil ministrovi zdravotníctva SR, že sa vzdávam funkcie riaditeľa FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Nie som si vedomý nášho pochybenia. Právny názor ktorým disponujeme, sa nestotožňuje s názorom Ministerstva zdravotníctva SR. Ak bolo podmienkou platnosti zmluvy s dodávateľom služby stravovania predložiť zmluvu Vláde SR, bolo to povinnosťou Ministerstva zdravotníctva SR, nie nemocnice.
Riešením havarijného stavu stravovacej prevádzky sa už niekoľko rokov zaoberali spolu tri vedenia nemocnice. Avšak nebolo reálne ubrať na jej rekonštrukciu len tak jednorázovo niekoľko miliónov z rozpočtu nemocnice. Preto nás potešilo, že sa našla ochotná spoločnosť, investovať do rekonštrukcie. Považovali sme to za prínosné riešenie, pretože pacienti tak budú vďaka novým technológiám a tabletovému systému dostávať počas hospitalizácie stravu pripravenú vo vyhovujúcich podmienkach, teplú a esteticky naservírovanú. Naši zamestnanci sa budú stravovať v dôstojných priestoroch. Počas celého procesu výberu dodávateľa a príprav zmlúv sme konali obozretne, aby sme dodržali všetky zákonné postupy. Cenu, ktorú nám ponúkol víťazný uchádzač, bola najnižšia a porovnateľná s našimi prepočtami za stravnú jednotku aká by nám vyšla, keby sme do rekonštrukcie investovali vlastné zdroje.
S nechuťou odmietam spôsob a formu akou médiá a niektorí politici vykonštruovali celú kauzu a očiernili meno nemocnice, mňa, kolegov z ostatných nemocníc aj samotného dodávateľa.

S úctou

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

image_pdfimage_print