1

Vyhlásili sme verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu nemocnice

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 10. mája 2019 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na Komplexnú rekonštrukciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214501-2019:TEXT:SK:HTML&src=0&tabId=0