Výberové konanie na dodávateľa komplexnej rekonštrukcie predpokladáme ukončiť do konca roka 2019

FNsP F. D. Roosevelta zahájila v máji 2019 proces verejného obstarávania na Komplexnú rekonštrukciu FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Verejné obstarávanie predpokladáme ukončiť do konca roka. Po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom bude nasledovať vyhotovenie projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že prvé rekonštrukčné práce by mohli začať v polovici roka 2020.
Predmetom rekonštrukcie  je dokončenie rekonštrukcie sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot floor“, vybudovanie endoskopického centra, centrálnej JIS a  stroke unit.
Ďalej bude kompletne zrekonštruovaná  takzvaná  „hotelová časť“ (teda oddelení, kde ležia pacienti) vrátane sociálnych zariadení  a technické prevádzky kúrenie a chladenie, fasády, okná, strechy, inštalácie a štrukturovaná kabeláž. Rekonštrukciou prejde aj poliklinická časť.
Investícia  bude mať obrovský prínos pre  pacientov  nielen banskobystrického regiónu pre ktorý sme kľúčovým koncovým zdravotníckym zariadením. Pocítia ju najmä pri kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, ktorá spĺňa požiadavky 21 storočia.

image_pdfimage_print