Výberové konania na miesta prednostov kliník

Výberové konania na miesta prednostov kliník

Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica uskutočňuje výberové konania na miesta prednostov kliník.

 

Viac informácii nájdete:

 

http://www.szu.sk/printpage.php?menu=&id=21&tid=1&egid=8&eid=9974

http://www.szu.sk/index.php?id=21&action=show&page=16&mid=1&menu=&wid=&egid=8&page=1

 

Podklady k vypracovaniu projektu  – ukazovatele výkonnosti kliník sú dostupné na:

https://www.fnspfdr.sk/nemocnica/otvorena-nemocnica/ukazovatele-vykonnosti/  

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05  Banská Bystrica
Termín odovzdania prihlášok:  31. mája 2022 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

 

image_pdfimage_print