Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

• upratovačky do trojzmennej prevádzky
• hrubá mzda od 520 €

Požiadavky:
register trestov bez záznamu

Benefity:
príplatky za noc, víkendy a sviatky

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk