Školiace stredisko EDUKA zriadené pod FNsP FDR BB prijme na dohodu o pracovnej činnosti upratovačku. Virtuálna prehliadka nových priestorov strediska je dostupná na stránke: https://eduka.fnspfdr.sk/

Podmienky:

– Pracovná doba (10 hod. týždenne) – rozvrh dohodou
– Mzda na úrovni min. hodinovej mzdy

Požadujeme:
flexibilitu, zodpovedný prístup
Vhodné aj ako práca popri zamestnaní.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk