Nemocničný epidemiológ, resp. hygienik

Domov » Voľné pracovné miesto » Nemocničný epidemiológ, resp. hygienik

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

  • nemocničného epidemiológa, resp. hygienika
  • hrubá mzda od 2630 €

Požiadavky:

  • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta
  • špecializácia z epidemiológie, infektológie al. mikrobiológie
  • odborná prax: min. 5 rokov
  • špecializácia pre riadenie a organizáciu ZS: vítaná

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk