Rádiologický technik

Domov / Rádiologický technik

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru:

• rádiologického technika
• hrubá mzda od 1090€

kvalifikačné predpoklady:
– ÚSV v odbore rádiologický laborant
– VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
– I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk