Školiace stredisko EDUKA zriadené pod FNsP FDR BB obsadzuje na dohodu o pracovnej činnosti pozíciu asistentky pri prevádzkovej činnosti nového ŠS EDUKA. Virtuálna prehliadka nových priestorov strediska je dostupná na stránke: https://eduka.fnspfdr.sk/.
 
Popis pracovnej činnosti:

– príprava priestorov podľa požiadaviek organizátora vzdelávacích podujatí
– asistencia pri podávaní cateringu dodaného externou spoločnosťou
– asistencia pri využití techniky na odborných podujatiach
– s perspektívou do budúcnosti: administratívna činnosť organizácie vzdelávacích podujatí, ako: rezervácie, cenové kalkulácie, komunikácia s organizátorom, logistické procesy.
 
Podmienky:
– Pracovná doba (10 hod. týždenne) – rozvrh dohodou
– Mzda dohodou (od 5€/ hodina)
 
Požadujeme:
ochota podieľať sa na novom projekte vzdelávania, flexibilita, zodpovedný prístup, distingvované vystupovanie
Vhodné aj ako práca popri štúdiu, t.j. brigádnická práca študenta.
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk