Archívy: Voľné pracovné miesto

Domov » Voľné pracovné miesto

Uverejnené: piatok, 07. jún 2019, 10:36

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

• vodohospodára
hrubá mzda: od 900 €

Požiadavky:

• VŠ II. st. v odbore technických al. prírodných vied
• VŠ I. st. v odbore technických al. prírodných vied
• ÚSO technického smeru


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: streda, 05. jún 2019, 09:37

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

• vedúci Právneho oddelenia
hrubá mzda: od 2 250 € mesačne

Požiadavky:
• VŠ II. stupňa – Právnická fakulta
• odborná prax min.3roky
• bezúhonnosť
• manažérske schopnosti
•flexibilitaZoznam požadovaných dokladov:

• prihláška do výberového konania
• štrukturovaný životopis s fotografiou
• doklady o dosiahnutom vzdelaní /fotokópie úradne overené/
• výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
• projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min. 5xA4

Prihlášky do výberového konania doručte na adresu do 30.06.2019.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Renáta Čunderlíková

Uverejnené: streda, 05. jún 2019, 09:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

• vedúci Oddelenia kvality
hrubá mzda: od 1 560 € mesačne

Požiadavky:
• VŠ II. stupňa
• osvedčenie z menežérstva kvality
• odborná prax min.3roky
• bezúhonnosť
• manažérske schopnosti
• flexibilita


Zoznam požadovaných dokladov:

• prihláška do výberového konania
• štrukturovaný životopis s fotografiou
• doklady o dosiahnutom vzdelaní /fotokópie úradne overené/
• výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
• projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min. 5xA4

Prihlášky do výberového konania doručte na adresu do 30.06.2019.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Renáta Čunderlíková

Uverejnené: štvrtok, 30. máj 2019, 13:21

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

• vedúca sestra oddelenia maxilofaciálnej chirurgie

• hrubá mzda: od 1250 €

Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle §12 ods.4 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
manažérske schopnosti
flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní /kópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia:
min. v rozsahu 2xA4

Prihlášky do výberového konania doručte do 06.06.2019 na adresu :
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
 

Uverejnené: utorok, 30. apríl 2019, 23:01

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Primár na dobu určitú /5 rokov/
 hrubá mzda: 2630 €

 • Centrálny laboratórny komplex
 • Hematologické oddelenie
 • Oddelenie klinic.pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
 • Oddelenie otorinolaryngológie
 • Oddelenie pneumológie a ftizeológie
 • Oddelenie centrálnej sterilizácie
 • Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • Oddelenie lekárskej genetiky
 • Oddelenie rádiológie
 • Oddelenie cievnej chirurgie

Požiadavky:
VŠ – lekárska fakulta
špecializácia v príslušnom odbore
špecializácia pre riadenie a organizáciu zdravotnej starostlivosti
odborná prax min. 10 rokov v odbore 
manažérska spôsobilosť
flexibilita
bezúhonnosť
komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania 
štrukturovaný životopis 
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti  (fotokópie úradne overené)
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
doklad o registrácii v lekárskej komore 
projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min. 10xA4 – projekt by mal obsahovať víziu vedúceho zamestnanca pre oddelenie na päťročné obdobie, všetky potrebné podklady pre projekt poskytne zamestnávateľ uchádzačovi na vyžiadanie

Prihlášky do výberového konania  doručte do 24.05.2019 na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Čunderlíková Renáta

Uverejnené: utorok, 30. apríl 2019, 22:58

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • upratovačky
 • hrubá  mzda: od 520 €

Predpoklady:

   register trestov bez záznamu

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd 
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk


Uverejnené: štvrtok, 11. apríl 2019, 13:19

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • nemocničného epidemiológa, resp. hygienika
 • hrubá mzda od 2630 €

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta
 • špecializácia z epidemiológie, infektológie al. mikrobiológie
 • odborná prax: min. 5 rokov
 • špecializácia pre riadenie a organizáciu ZS: vítaná

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 26. november 2018, 08:35

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • sanitára
 • hrubá mzda od 675 €

Požiadavky:

 • sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Uverejnené: pondelok, 26. november 2018, 08:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • pomocného pracovníka v zdravotníctve
 • hrubá mzda od 570 €

Požiadavky:

 • neustanovuje sa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 25. jún 2018, 11:31

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • lekára  na Onkologickú kliniku
 • lekára  na II. Kliniku úrazovej chirurgie
 • lekára  na II. Neurologickú kliniku
 • lekára na Oddelenie lekárskej genetiky
 • lekára na Neonatologickú kliniku
 • hrubá mzda: od 1192,50 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd 
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print