Domov / Voľné pracovné miesto

Uverejnené: štvrtok, 02. apríla 2020, 11:20
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

• vedúca sestra Neurochirurgickej kliniky SZU
• základná mzda: od 1350 €


Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle § 12 ods.4 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
bezúhonnosť
manažérske schopnosti
flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
osobný dotazník
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní /kópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia:
min. v rozsahu 2xA4


Prihlášky do výberového konania doručte do 24.04.2020 na adresu :

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk


Uverejnené: štvrtok, 02. apríla 2020, 11:19

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

• vedúca sestra Oddelenia pneumológie a ftizeológie
• základná mzda: od 1350 €


Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle § 12 ods.4 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
bezúhonnosť
manažérske schopnosti
flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
osobný dotazník
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní /kópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia:
min. v rozsahu 2xA4


Prihlášky do výberového konania doručte do 24.04.2020 na adresu :

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: utorok, 11. februára 2020, 12:08

Školiace stredisko EDUKA zriadené pod FNsP FDR BB obsadzuje na dohodu o pracovnej činnosti pozíciu asistentky pri prevádzkovej činnosti nového ŠS EDUKA. Virtuálna prehliadka nových priestorov strediska je dostupná na stránke: https://eduka.fnspfdr.sk/.
 
Popis pracovnej činnosti:

– príprava priestorov podľa požiadaviek organizátora vzdelávacích podujatí
– asistencia pri podávaní cateringu dodaného externou spoločnosťou
– asistencia pri využití techniky na odborných podujatiach
– s perspektívou do budúcnosti: administratívna činnosť organizácie vzdelávacích podujatí, ako: rezervácie, cenové kalkulácie, komunikácia s organizátorom, logistické procesy.
 
Podmienky:
– Pracovná doba (10 hod. týždenne) – rozvrh dohodou
– Mzda dohodou (od 5€/ hodina)
 
Požadujeme:
ochota podieľať sa na novom projekte vzdelávania, flexibilita, zodpovedný prístup, distingvované vystupovanie
Vhodné aj ako práca popri štúdiu, t.j. brigádnická práca študenta.
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: utorok, 11. februára 2020, 12:06

Školiace stredisko EDUKA zriadené pod FNsP FDR BB prijme na dohodu o pracovnej činnosti upratovačku. Virtuálna prehliadka nových priestorov strediska je dostupná na stránke: https://eduka.fnspfdr.sk/

Podmienky:

– Pracovná doba (10 hod. týždenne) – rozvrh dohodou
– Mzda na úrovni min. hodinovej mzdy

Požadujeme:
flexibilitu, zodpovedný prístup
Vhodné aj ako práca popri zamestnaní.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
 

Uverejnené: pondelok, 12. augusta 2019, 11:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

lekára na :

• II. Neurologická klinika SZU
• Oddelenie urgentného príjmu

• Onkologická klinika SZU
• Neonatologická klinika SZU
• Oddelenie otorinolaryngológie
• Urologická klinika SZU
• Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

• hrubá mzda: od 1350 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 26. novembra 2018, 08:35

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• sanitára
• hrubá mzda od 760 €

Požiadavky:
sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Uverejnené: pondelok, 26. novembra 2018, 08:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

  • pomocného pracovníka v zdravotníctve
  • hrubá mzda od 640 €

Požiadavky:

  • neustanovuje sa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: piatok, 15. júna 2018, 11:06

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• fyzioterapeuta
• hrubá mzda od 1000 €

Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
vhodné aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta 
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: štvrtok, 10. mája 2018, 09:58

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• sestry
hrubá mzda: od  1000  €

Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta 
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: piatok, 01. januára 2016, 16:08

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru:

• rádiologického technika
• hrubá mzda od 1000€

kvalifikačné predpoklady:
– ÚSV v odbore rádiologický laborant
– VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
– I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print