Domov » Voľné pracovné miesto

Uverejnené: utorok, 15. október 2019, 08:05

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :


• inštalatérov vodovodov

• hrubá mzda od 770 €

Požiadavky:

• stredoškolské vzdelanie v odbore


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 14. október 2019, 10:57

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

• primár Oddelenia otorinolaryngológie na dobu určitú /5 rokov/

hrubá mzda: 2630 €

Odborné požiadavky:
Odborná spôsobilosť v zmysle §4 ods.4 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z.


manažérska spôsobilosť
flexibilita
bezúhonnosť
komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti (fotokópie úradne overené)
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
doklad o registrácii v lekárskej komore
projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min. 10xA4 – projekt by mal obsahovať víziu vedúceho zamestnanca pre oddelenie na päťročné obdobie, všetky potrebné podklady pre projekt poskytne zamestnávateľ uchádzačovi na vyžiadanie

Prihlášky do výberového konania doručte do 03.11.2019 na adresu :

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Čunderlíková Renáta
rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 12. august 2019, 11:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

lekára na :

• II. Neurologická klinika SZU
• Oddelenie urgentného príjmu

• Onkologická klinika SZU
• Neonatologická klinika SZU
• Oddelenie otorinolaryngológie
• Urologická klinika SZU

• hrubá mzda: od 1250 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: streda, 10. júl 2019, 08:34

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

• upratovačky do trojzmennej prevádzky
• hrubá mzda od 520 €

Požiadavky:
register trestov bez záznamu

Benefity:
príplatky za noc, víkendy a sviatky

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: streda, 03. júl 2019, 13:59

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

• farmaceuta
• hrubá mzda od 1 250  €

• Požiadavky:
VŠ II. stupňa – farmaceutická fakulta

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 26. november 2018, 08:35

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • sanitára
 • hrubá mzda od 675 €

Požiadavky:

 • sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Uverejnené: pondelok, 26. november 2018, 08:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • pomocného pracovníka v zdravotníctve
 • hrubá mzda od 570 €

Požiadavky:

 • neustanovuje sa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: piatok, 15. jún 2018, 11:06

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • fyzioterapeuta
 • hrubá mzda od 900 €

Požiadavky:

 • odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • vhodné aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta 
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: štvrtok, 10. máj 2018, 09:58

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 • sestry
 • hrubá mzda: od  900  €

Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta 
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: piatok, 01. január 2016, 16:08

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru:

 • rádiologického technika
 • hrubá mzda od 900€

kvalifikačné predpoklady:
– ÚSV v odbore rádiologický laborant
– VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
– I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print