Domov / Voľné pracovné miesto

Uverejnené: štvrtok, 16. septembra 2021, 08:45

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:
 
• vedúcu/vedúceho Oddelenia nemocničnej hygieny
• základná mzda: 1470 €
 
Požiadavky:
– VŠ I. alebo VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
– špecializácia v príslušnom odbore vítaná
– špecializácia pre riadenie a organiz.zdravot.starostlivosti – vítaná, resp. odborná prax 15 rokov
– bezúhonnosť
– manažérske schopnosti
– flexibilita
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
 

Uverejnené: streda, 25. augusta 2021, 08:17

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• zdravotníckeho laboranta na Centrálny laboratórny komplex
  na pracovisko klinickej biochémie a pracovisko klinickej mikrobiológie

• hrubá mzda: od 1090 €

Požiadavky:
• odborná spôsobilosť v zmysle § 23 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
• bezúhonnosť


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: štvrtok, 12. augusta 2021, 11:22

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

• vedúci laborant v nemocničnej lekárni
• základná mzda: od 1470 €

Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle § 40 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
špecializácia v odbore – povinná
špecializácia pre riadenie a organiz. zdrav.starostlivosti – vítaná
prax: min. 15 rokov v odbore
bezúhonnosť
manažérske schopnosti
flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
štrukturovaný životopis
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia: minimálne v rozsahu 2xA4

Prihlášky do výberového konania doručte do 02.09.2021 na adresu :
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

 

Uverejnené: piatok, 06. augusta 2021, 13:41

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• psychológa na II. Psychiatrickú kliniku SZU
• hrubá mzda: od 1 300 €

Požiadavky:

• odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
• terapeutická prax vítaná

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: streda, 30. júna 2021, 11:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

lekára na :

• II. Neurologická klinika SZU
• II. Klinika úrazovej chirurgie SZU
• II. Chirurgická klinika SZU
• Oddelenie urgentného príjmu

• Onkologická klinika SZU
• Neonatologická klinika SZU
• Oddelenie otorinolaryngológie
• Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
• Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
• Oddelenie infektológie
• Oddelenie pneumológie a ftizeológie

• hrubá mzda: od 1470 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 28. septembra 2020, 07:51

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

lekára na :
• II. Chirurgickú kliniku SZU so špecializáciou z hrudnej chirurgie
• hrubá mzda: od 2560 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 24. augusta 2020, 07:17

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

• upratovačky
• hrubá mzda: od 623 €

Predpoklady:
register trestov bez záznamu

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
 

Uverejnené: pondelok, 26. novembra 2018, 08:35

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• sanitára
• hrubá mzda od 825 €

Požiadavky:
sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Uverejnené: pondelok, 26. novembra 2018, 08:32

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

  • pomocného pracovníka v zdravotníctve
  • hrubá mzda od 695 €

Požiadavky:

  • neustanovuje sa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: piatok, 15. júna 2018, 11:06

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• fyzioterapeuta
• hrubá mzda od 1090 €

Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
vhodné aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta 
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print
  • 1
  • 2