Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje

Domov / Nezaradené / Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje
Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje

Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje

Vo FNsP F. D. Roosevelta sa po minulotýždňovom sťahovaní operačných sál do zrekonštruovaných priestorov opäť operuje.
Po presťahovaní vybavenia sál, zabezpečení sterility a bezpečnosti práce v nových priestoroch, boli v spolupráci s dodávateľom stavby a vzduchotechniky oživené systémy ako klimatizácia, medicinálne plyny, osvetlenie, elektronické nastavenia dverí atď. Ku koncu týždňa si lekári a personál vyskúšali cvičnú prevádzku nových sál bez pacienta.
Sťahovanie prebehlo bez problémov a v plánovanom termíne od prvého októbra sme zahájili plnú operačnú prevádzku. Na sálach pobeží prevádzka kvôli druhej etape rekonštrukcie na dve zmeny.
Prvých pacientov si na vynovených sálach odoperovali traumatológovia, chirurgovia a neurochirurgovia.
Na obr. : Jedna zo zrekonštruovaných operačných sál

V prvej etape projektu prešla kompletnou rekonštrukciou časť operačného traktu, v ktorej sa nachádza osem operačných sál a k nim prislúchajúce priestory pre sterilizáciu, sklady a personál a taktiež sa vybudovala prvá časť urgentného príjmu.
V druhej etape prejde renováciou ďalších osem operačných sál a ostatné priestory urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie.
Rekonštrukcia sa začala v októbri 2011 a plánovaný termín ukončenia je v októbri 2013.
Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt bol schválený Ministerstvom zdravotníctva SR ako riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Zdravotníctvo v roku 2010.
Do projektu boli doteraz preinvestované zdroje vo výške 12,2 mil. €. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu 26,5 mil. €.

image_pdfimage_print