1

VO FNsP F.D. ROOSEVELTA SA O PREDČASNE NARODENÉ DETI STARAJÚ UŽ 60. ROKOV

Na Neonatologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica si v utorok 6. júna 2017 slávnostným seminárom pripomenuli okrúhle výročie. Odbornú starostlivosť poskytujú deťom, ktoré prišli na svet predčasne už šesťdesiat rokov.

Starostlivosť o predčasne narodených novorodencov prešla za obdobie od vzniku oddelenie veľkým vývojom. Počas seminára si na začiatky spred šesťdesiatich rokov zaspomínala aj jedna z prvých banskobystrických novorodeneckých sestier pani Eva Furdíková. „Úsek pre predčasne narodené deti vznikol v roku 1957 a bol vtedy súčasťou detského oddelenia. Neboli sme nijak zvlášť zaškolené, jedna sestra mala na starosti takmer desať detí a mali sme len jeden inkubátor,“ spomína.

DSC 7118
p.Furdikova

„Starostlivosť o novorodencov, dojčatá a staršie deti bola ešte v šesťdesiatych rokoch súčasťou gynekológie a pediatrie. Až neskôr sa začal formovať odbor starostlivosti o novorodenca – neonatológia. Prvé samostatné novorodenecké oddelenie vzniklo v banskobystrickej nemocnici v roku 1975.“ priblížil v úvode svojho príspevku profesor Svetozár Dluholucký, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej pediatrie.
Na výročnom stretnutí sa zišlo okolo 65 súčasných aj bývalých zamestnancov. Bývalým kolegom udelilo vedenie kliniky symbolické čestné členstvo vo svojom kolektíve.
Generálna riaditeľka Ing. Miriam Lapuníková, MBA poďakovala všetkým zdravotníkom za roky odvedenej práce: „Prajem Vám veľa odhodlania, odvahy a entuziazmu pri ďalšej starostlivosti o našich najmenších a najkrehkejších pacientov,“ dodala.

Obrázok: Jedna z prvých banskobystrických novorodeneckých sestier Eva Furdíková