Dátum schôdze:  ……..   o 14:30 hod   

Miesto schôdze:  Aula, budova administratívy, 7. poschodie  

Garant:  ………………

Téma: ……………………

Odborný program (od  – do ) :

MUDr……

Názov prednášky                                                                                             (   min.)

Panelová diskusia                                                                                            (   min.)