Kalendár vedeckých pracovných schôdzí

Domov / Vedecké pracovné schôdze roosweltovej nemocnice / Kalendár vedeckých pracovných schôdzí

Kalendár vedeckých pracovných schôdzí na rok 2019

JANUÁR

Algeziologická klinika SZU

Garant odborného podujatia : doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., prednosta

Termín : 17. januára 2019, o 14:30 hod.

Téma: 30. rokov liečby bolesti v Banskej Bystrici

FEBRUÁR

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Garant odborného podujatia : MUDr. Rastislav Slávik, primár

Termín : 13. februára  2019, o 14:30 hod.

Téma: Etablovanie oddelenia maxilofaciálnej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici

MAREC

Oddelenie otorinolaryngológie

Garant odborného podujatia : MUDr. Martin Švec, primár

 Termín : 21. marec  2019, o 14:30 hod.

APRÍL

Centrálny laboratórny komplex

Garant odborného podujatia : MUDr. Dáša Albertyová, primár

Termín :  25. apríla  2019, o 14:30 hod.

Téma: :  Možnosti laboratórnej diagnostiky pri niektorých ochoreniach

MÁJ

Oddelenie rádiológie

Garant odborného podujatia : MUDr. Stanislav Okapec, primár

Termín : 15. mája  2019, o 14:30 hod.

Téma: Diagnostika zobrazovacími metodikami a intervenčná rádiológia

JÚN

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Garant odborného podujatia : II. Detská klinika SZU, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD, prednosta

Termín :  12. júna 2019, o 14:30 hod.

Téma:

SEPTEMBER

Hepatologicko gastroenterologické transplantácie

Garant odborného podujatia :

Termín :    septembra  2019, o 14:30 hod.

Téma:         

OKTÓBER

Dermatovenerologická klinika SZU

Garant odborného podujatia : MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.,  prednosta

Termín :  októbra 2019, o 14:30 hod.

Téma:  

NOVEMBER

Neonatologická klinika SZU

Garant odborného podujatia : MUDr. Jana Nikolinyová, PhD., prednostka

Termín :  november   2019, o 14:30 hod.

Téma:

DECEMBER

Garant odborného podujatia :

Termín : december  2019, o 14:30 hod.

Téma: