Vďaka Vám a vďaka  Rooseveltovej nemocnici sa mi podarilo uspieť vo výberovom konaní

Vďaka Vám a vďaka Rooseveltovej nemocnici sa mi podarilo uspieť vo výberovom konaní

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, drahí priatelia,

chcela by som sa Vám touto cestou úprimne poďakovať za silnú podporu a to množstvo energie, ktoré ste mi venovali pri Vašej neľahkej, každodennej práci, kým som sa pripravovala na výberové konanie. Snažila som sa pripraviť s plnou zodpovednosťou. Vďaka Vám a vďaka  Rooseveltovej nemocnici, ktorá mi umožnila získať také praktické vzdelanie aké mám, sa mi podarilo uspieť vo výberovom konaní. Uchádzači, ktorí sa ho spolu so mnou zúčastnili, sú veľmi erudovaní, boli a sú veľkým prínosom pri mojej práci a osobne si ich vážim. Verím, že aj do budúcna bude moja spolupráca s nimi tak prínosná ako doposiaľ.  Ešte raz všetkým ďakujem.

Ak dovolíte, zároveň by som chcela jedným dychom dodať, že v tomto okamihu intenzívne vnímam zodpovednosť, ktorá mne a teda aj nám všetkým,  padla na plecia. Našou spoločnou výzvou je „víťazný projekt“ rozmeniť na drobné a urobiť všetko preto, aby bolo možné ho reálne aj zhmotniť pretože:

„podľa mňa jedinou dlhodobou stratégiou rozvoja nemocnice, ktorá je finančne udržateľná a neovplyvní rozsah a kvalitu zdravotnej starostlivosti, je cesta zvyšovania efektívnosti procesov“.

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, drahí priatelia preto: „Hor sa do práce“ :-).

image_pdfimage_print