Vďaka daru od spoločnosti Coop Jednota Krupina SD má nemocnica ďalšie nové prístroje

Vďaka daru od spoločnosti Coop Jednota Krupina SD má nemocnica ďalšie nové prístroje

Vďaka daru slovenského obchodného reťazca Coop Jednota Krupina SD, sme mohli zakúpiť ďalšie nové prístroje. Coop Jednota Krupina SD je príkladom spoločnosti, ktorá sa dlhodobo zaujíma aj o spoločenské hodnoty. Ako veľký zamestnávateľ pôsobiaci na území Banskobystrického kraja, si uvedomuje dôležitosť zdravia.

Reťazec už niekoľko rokov svoju podporu smeruje do našej nemocnice, ako najväčšieho a koncového zdravotníckeho zariadenia v kraji. „Naša spoločnosť pôsobí v regióne, ktorý je spádovou oblasťou tohto významného zdravotníckeho zariadenia. Či už sa jedná o našich zamestnancov, členov nášho družstva, či našich každodenných zákazníkov, pre mnohých z nich je toto zariadenie posledná nádej na vyriešenie ich zdravotného problému,“ uviedol Jozef Vahančík, predseda predstavenstva spoločnosti.

Symbolický šek v hodnote 12 000 € odovzdal predseda predstavenstva Jozef Vahančík ešte vo februári do rúk generálnej riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej. „Dlhodobú podporu Coop Jednota Krupina SD si veľmi vážime a s hlbokou vďakou prijímame. Vďaka ich spolupatričnosti, sme mali možnosť zakúpiť už niekoľko dôležitých prístrojov a vybavenia, ktoré významne prispeli k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti,“ uviedla riaditeľka.
Prostriedky darované vo februári  poputovali na zakúpenie lupových operačných okuliarov pre lekárov Oddelenia centrálnych operačných sál a riadiacej jednotky na ohrev pacienta pre II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU.

Vďaka každoročnej finančnej pomoci reťazca slúžia pacientom aj transportný urgentný vozík, nové pôrodné lôžko, parný sterilizátor, injekčné dávkovače, nefroskop aj niekoľko polohovateľných postelí.

image_pdfimage_print