V Banskej Bystrici sa konal prvý kurz ultrasonografie

Domov / Nezaradené / V Banskej Bystrici sa konal prvý kurz ultrasonografie
V Banskej Bystrici sa konal prvý kurz ultrasonografie

V Banskej Bystrici sa konal prvý kurz ultrasonografie

I. Bystrický kurz ultrasonografie v anestéziológii a intenzívnej medicíne zorganizovalo Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v spolupráci s Fakultou zdravotníctva SZU a Detskou fakultnou nemocnicou koncom marca. Na dvojdňovom intenzívnom workshope sa zúčastnili anesteziológovia a intenzivisti z celého Slovenska.
Program workshopu bol v sobotňajšej časti venovaný možnostiam využitia ultrazvuku v anesteziológii a intenzívnej medicíne. Nedeľa bola venovaná problémom ultrazvukom navádzaných periférnych nervových blokád dolnej končatiny. Teoretické časti boli doplnené aj praktickým nácvikom intervencií na medicínskych modeloch Bluephantom ako aj praktickým nácvikom echokardiografie a ultrazvukových protokolov FAST, e-FAST. Frekventanti sa venovali pod dozorom lektorov ultrazvukovému mappingu periférnych nervov na figurantoch.

Na úvod workshopu privítal primár MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC spolu s dekankou Fakulty zdravotníctva doc. PhDr. Frčovou, PhD., MPH. nielen frekventantov kurzu, ale aj zahraničných a domácich lektorov, ktorí na ňom participovali. Sme veľmi radi, že naše pozvanie do Banskej Bystrice prijali lektori : MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC z Craigavon Area & Daisy Hill Hospitals, Craigavon, Northern Ireland, UK a MUDr. Dušan Raffaj z Nottingham University Hospitals, Nottingham, England, UK.. Touto cestou sa chceme poďakovať MUDr. Jánovi Noskovi, MUDr. Miloslavovi Hanulovi, PhD., MUDr. Petrovi Kenderessymu, MUDr. Marcelovi Čellárovi, MUDr. Ivete Hochmutovej, MUDr. Patrícii Sokáčovej, MUDr. Romanovi Križanskému, MUDr. Kristíne Švédovej a MUDr. Jakubovi Hlásnemu za ich participáciu na workshope.
Veríme, že všetci účastníci tohto pilotného workshopu príjmu spolu s participantmi naše pozvanie do Banskej Bystrice aj o rok.

image_pdfimage_print