1

V ANKETE TOP INOVÁCIE V MEDICÍNE ZÍSKALA NEMOCNICA DVE VÍŤAZSTVÁ

FNsP F. D. Roosevelta získala v prestížnej ankete TOP Inovácie v medicíne organizovanej Hospodárskymi a Zdravotníckymi novinami ocenenia v kategóriách chirurgia a urológia. Ocenenie za roboticky asistovanú chirurgiu a za robotom asistovaný odber obličky prevzal za nemocnicu počas konferencie Slovenské zdravotníctvo 22. septembra prednosta Urologickej kliniky SZU Vladimír Baláž.

„Robotická chirurgia je celosvetovo rozšíreným trendom. Je vyšším stupňom miniinvazívneho prístupu v chirurgii a prináša pre pacienta, ale aj operatéra množstvo výhod. Sme radi, že túto šetrnú medicínsku inováciu majú k dispozícii aj naši pacienti na Slovensku. Zo získaného ocenenia sa veľmi tešíme,“ uviedol prednosta urologickej kliniky Vladimír Baláž.

top inovacie290 2
top inovacie290 3

Obr. 1.: MUDr. Vladimír Baláž preberá ocenenie z rúk generálneho riaditeľa ZP Dôvera Martina Kultana. Obr. 2.: Ocenení zo všetkých kategórií

„Získané ocenenia sú pre našu nemocnicu veľkou cťou. Oceňujeme snahu organizátorov ukázať verejnosti, že aj na Slovensku sú špičkové pracoviská, ktoré poskytujú pacientom kvalitnú a modernú liečbu,“ povedala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Hospodárske a zdravotnícke noviny po minulé roky organizovali anketu venovanú špičkovým odborníkom – TOP lekári na Slovensku, toho roku sa rozhodli zamerať na inovácie. Cieľom organizátorov je zviditeľniť výkony, operácie, či technológie, ktoré sú výnimočné a ktoré posúvajú úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom na Slovenku o krok vpred. Verejnosť a odborníci mali možnosť hlasovať v desiatich kategóriách on-line počas letných mesiacov.

FNsP FDR bola nominovaná v štyroch kategóriách:
1. Chirurgia – Roboticky asistovaná chirurgia – ocenená
2. Onkológia – Miniinvazívna videooperácia štítnej žľazy
3. Technológie – Inštalácie transjugulárnej intrahepatálnej spojky
4. Urológia – Unikátny robotom asistovaný odber obličky – ocenená

Robotické operácie sa vykonávajú pomocou robotického systému daVinci. Skladá sa z troch častí, ovládacia konzola, ramená s nástrojmi a videoveža. Systém chirurga nenahrádza, ale výrazne posilňuje všetky jeho zručnosti. Umožňuje operovať pomocou 3D HD optického systému, pričom obraz podľa potreby dokáže zväčšiť. Robotické ramená umožňujú ovládať nástroje až za hranicami možností ľudskej ruky.
Vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica od roku 2011 urobili viac ako 1100 robotických operácií. Sme jediná nemocnica na Slovensku, ktorá robotický systém daVinci používa.