Uskutočnili sa prvé Banskobystrické dni anestézie

Domov / Uncategorized @sk / Uskutočnili sa prvé Banskobystrické dni anestézie
Uskutočnili sa prvé Banskobystrické dni anestézie

Uskutočnili sa prvé Banskobystrické dni anestézie

Počas víkendu 10.-11. júna 2017 sa v kinosále Múzea SNP konala aj prednášková časť prvých Banskobystrických dní anestézie (BBDA), ktoré nadväzujú na formát niekoľkých úspešných ročníkov Banskobystrických dní pediatrickej anestézie.

Témou BBDA 2017 bol koncept ERAS – enhanced recovery after surgery a jeho implementácia do každodennej klinickej praxe. ERAS je predmetom odborných multiodborových diskusií v posledných rokoch, pričom jeho implementácia narastá. Aj preto sa organizátori KAIM FNsP FDR BB a KPAIM DFNsP BB rozhodli venovať problematike ERAS tohtoročné BBDA.

BBDA prednasky2 290

BBDA 2017 ponúkla multidisciplinárny pohľad chirurgických disciplín (gynekológia, chirurgia, urológia, traumatológia), anestéziológov či fyzioterapeutov s cieľom optimalizovať
perioperačné obdobie pacienta. Túto skutočnosť v príhovore zdôraznil doc. MUDr.Igor Martuliak, PhD., ktorý v mene vedenia FNsP FDR BB privítal účastníkov spolu s prednostom KAIM FNsP FDR MUDr. Jozefom Valkym,PhD.,CETC.
Naším vzácnym hosťom bol hlavný odborník MZ SR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta KAIM UNLP KE.
BBDA prednasky1 290Počas odborného programu okrem vyžiadaných prednášok prebehla široká multiodborová diskusia k jednotlivým bodom ERAS ako bolesť, lačnenie či demitácia.
BBDA ponúka priestor pre multidisciplinárnu odbornú debatu na témy perioperačnej starostlivosti o pacienta.
Veríme, že v tejto debate budeme pokračovať budúci rok v júni na BBDA 2018.

MUDr. Michal Venglarčík
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP FDR

image_pdfimage_print