Uskutočnil sa už 4. ročník Európskeho dňa regionálnej anestézie

Uskutočnil sa už 4. ročník Európskeho dňa regionálnej anestézie

Dňa 11. septembra 2021 sa v  12 krajinách Európy, 15  centrách pre regionálnu anestéziu uskutočnil jednotný edukačný program ESRA počas už štvrtého Európskeho dňa regionálnej anestézie. Jedným z týchto významných edukačných európskych centier pre regionálnu anestéziu je aj Banská Bystrica. Celkovo sa  tohto podujatia zúčastnilo viac ako 1 200 lekárov v celej Európe.

Európska spoločnosť pre regionálnu anestéziu (ESRA)  pripravila v spolupráci so Sekciou regionálnej anestézie SSAIM: SKARA -člen ESRA,  II.KAIM SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica, II.KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica a ŠS EDUKA (Edukačné centrum FNsP FDR Banská Bystrica) celodenný online odborný program pre viac ako 25 anestéziológov  z celého Slovenska.

Odborný program prebiehal pre pandemickú situáciu  v online režime zo štúdia ŠS EDUKA Banská Bystrica, kde boli prítomní lektori bystrického centra : Dr. Jakub Vachalík, Dr. Jakub Hlásny, Dr. Peter Kenderessy a Dr. Michal Venglarčík. Tento deň bol kombináciou  prezentácii slovenských expertov a live prezentácií európskych expertov cestou telemostov medzi jednotlivými centrami vrátane podcastov. Obohatením podujatia  boli diskusie a výmena poznatkov  medzi participantmi a expertami,  ktoré nadväzovali  na jednotlivé bloky prednášok.

Veríme, že sa opäť  stretneme spoločne  v januári  2022 na už  5rd European Day of RA 2022.

 

             MUDr. Michal Venglarčík, PhD.                                 MUDr. Jakub Hlásny EDRA

                    KAIM SZU FDR BB                                                     II.KAIM SZU FDR BB

                  viceprezident SKARA                                                         EDRA examiner

 

image_pdfimage_print