UROLOGICKÝ VIDEOWORKSHOP. ODBORNÍCI OPREROVALI V BANSKEJ BYSTRICI, OSTATNÍ SLEDOVALI PRIEBEH ZÁKROKU V BRATISLAVE

Domov / Uncategorized @sk / UROLOGICKÝ VIDEOWORKSHOP. ODBORNÍCI OPREROVALI V BANSKEJ BYSTRICI, OSTATNÍ SLEDOVALI PRIEBEH ZÁKROKU V BRATISLAVE
UROLOGICKÝ VIDEOWORKSHOP.  ODBORNÍCI OPREROVALI V BANSKEJ BYSTRICI, OSTATNÍ SLEDOVALI PRIEBEH  ZÁKROKU V BRATISLAVE

UROLOGICKÝ VIDEOWORKSHOP. ODBORNÍCI OPREROVALI V BANSKEJ BYSTRICI, OSTATNÍ SLEDOVALI PRIEBEH ZÁKROKU V BRATISLAVE

V prvých novembrových dňoch sa v rámci 6th Comprehensive EULIS workshop on urolithiasis uskutočnil jedinečný video – workshop, kedy vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) operovali renomovaní európsky urológovia a priebeh operácií sledovali účastníci v jednom z Bratislavských hotelov.
Workshop sa konal v rámci 6. kongresu EULIS – Sekcie pre urolitiázu pri Európskej urologickej asociácii, kde si viac ako 150 urológov zo Slovenska, Čiech, Bulharska, Turecka, či Ruska prišlo do Bratislavského hotela Hotel Double Tree by Hilton vymieňať svoje skúsenosti z oblasti liečby močových kamienkov.
Vo FNsP FDR operovali troch rôznych pacientov s močovými kamienkami traja renomovaní profesori z Nemecka, Talianska a Bulharska. Celý priebeh zákroku bol vysielaný cez internet naživo do kongresovej sály v Bratislave. Účastníci sledovali najnovšie možnosti endoskopického odstránenia močových kameňov v priamom prenose a mali možnosť s operatérmi aj komunikovať a klásť im otázky. „Vďaka moderným technológiám a internetu, je to jedinečná príležitosť skúsených operatérov ukázať tipy a triky väčšiemu publiku kolegov.

Konkrétne počas vysielaných operácii mali možnosť vidieť perkutánne odstránenie močových kamienkov z obličky pomocou rôznych inštrumentov a zdrojov energie. Prof. Saltirov zo Sofie (Bulharsko) odstraňoval odliatkový konkrement dolného kalicha obličky pomocou kombinovaného ultrazvukového a piesoelektrického zdroja v pozícii pacienta na bruchu, profesor Straub z Mníchova (Nemecko) vykonal mini perkutány prístup do obličky a odstránenie konkrementu pomocou Holmium YAG laseru a prof. Montanari z Milána (Taliansko) operoval pacienta v špeciálnej polohe na chrbte“ povedal prezident kongresu MUDr. Vladimír Baláž, PhD., ktorý je zároveň prednostom Urologickej kliniky FNsP FDR .
Cieľom celého podujatia bola výmena vedeckých poznatkov, aspektov pokroku vo výskume močových kameňov, diagnostiky, metabolických vyšetrení . Možnosti chirurgickej liečby boli predstavené počas odborných prednášok a panelových diskusií.

image_pdfimage_print