Urgentný príjem

Domov / Urgentný príjem

 

Oddelenie urgentného príjmu
Na odd. urgentného príjmu sú ošetrovaní pacienti s akútnym zdravotným stavom.
Pacient sa po príchode nahlási na recepcii. Sestra ho zaeviduje a usmerní, na ktorej ambulancii bude ošetrený.

Kontakt: 048/441 3700

 

01.11     RTG
01.11a   RTG
01.33     CT
01.06     Gynekologická Ambulancia
01.29     Očná Ambulancia
01.30     ORL Ambulancia
01.26     Ambulancia Interného Lekárstva
01.21     Chirurgické Ambulancie

content_wrap