Upozornenie – Zneužitie mena nemocnice

Domov / Uncategorized @sk / Upozornenie – Zneužitie mena nemocnice

Upozornenie – Zneužitie mena nemocnice

Vážení pacienti,
Tento týždeň sme opätovne zaznamenali prípad pacientov, kedy došlo k zneužitiu ich dôvery zo strany neznámej osoby, ktorá sa predstavila ako lekár pracujúci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Pod prísľubom vybavenia vyšetrenia na magnetickej rezonancii zinkasovala od každého sumu 15,- € za „vybavenie žiadanky na vyšetrenie“.

Upozorňujeme preto všetkých pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, aby boli obozretní a neposkytovali finančnú úhradu za prísľub sprostredkovania vyšetrenia neznámym osobám. Objednať sa na MR, CT či iné vyšetrenie je možné iba priamo v nemocnici, na pracoviskách, ktorých telefónne čísla sú zverejnené na našej webovej stránke a to bez úhrady.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta poskytuje svoje služby v súlade s platnou legislatívou a všetky poplatky, ktoré vyberá za výkony čiastočne hradené alebo nehradené z verejného zdravotného poistenia sú uverejnené na našej webovej stránke FNsP FDR → Nemocnica → Povinne zverejňované informácie → Cenník a zoznam výkonov. Za tieto výkony pacient platí poplatok vždy na základe uzatvorenej zmluvy, resp. príjmového dokladu vystaveného ošetrujúcim lekárom, priamo do pokladne Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta alebo na účet nemocnice.
Pokiaľ by ste sa stretli s podobným konaním, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta sa od uvedeného konania dištancuje a nenesie v takomto prípade žiadnu zodpovednosť za prípadnú finančnú ujmu pacienta.

image_pdfimage_print