Uľahčili sme našim pacientom prípravu na hospitalizáciu

Uľahčili sme našim pacientom prípravu na hospitalizáciu

Zjednodušili sme pacientom, ktorých čaká hospitalizácia, prípravu na príchod do nemocnice. V spolupráci s klinikami a oddeleniami sme pripravili sériu 23 letákov s podrobnými informáciami o predhospitalizačnej príprave a vyšetreniach, postupe v deň príchodu do nemocnice, ako aj priebehu pri prepustení. Výhoda pre pacientov je, že letáky sú konkrétne, vyrobené na mieru pre každé lôžkové oddelenie, teda obsahujú pokyny s ohľadom na špecifiká režimu jednotlivých oddelení či kliník.  

Pacient si v strese, ktorý prežíva po oznámení nutnosti operácie, nie vždy dokáže zapamätať všetky potrebné pokyny a inštrukcie. Veľa otázok mu vyvstane až po príchode domov, kde mu už nemá kto poradiť. Potom sa stane, že nadmerne zaťažuje sestry telefonátmi na ambulanciu, alebo príde na výkon nepripravený, bez potrebných výsledkov či dokumentácie.

Leták dostane pacient na našej špecializovanej ambulancii v deň, kedy mu je indikovaný zákrok.

„Dlhodobo sa snažíme profilovať ako propacientsky orientovaná nemocnica, preto skvalitňovanie služieb a zlepšovanie manažmentu pacienta patrí medzi naše priority. Veríme, že sa táto novinka stretne s pozitívnou odozvou zo strany pacientov a naplní náš cieľ uľahčiť im náročné obdobie, akým je nutnosť hospitalizácie v nemocnici,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

V letáku nájde pacient informácie, kedy a aké predoperačné vyšetrenia má absolvovať, aké lieky musí vysadiť, čo si má priniesť do nemocnice, kam sa má dostaviť v deň hospitalizácie, ale aj informácie o podávaní stravy, o návštevných hodinách, atď. Taktiež informuje pacienta, kedy by sa mal dozvedieť o prepustení z nemocnice a aký bude ďalší postup.

Informačné letáky nájdu pacienti v elektronickej podobe aj na našej stránke nemocnice –  https://www.fnspfdr.sk/pacient/hospitalizacia/.

V štádiu príprav sú ešte letáky pre pacientov internej, psychiatrickej kliniky a infekčného oddelenia.  Spokojnosť pacientov s letákmi budeme priebežne vyhodnocovať. Na základe spätnej väzby sa budeme snažiť  ich naďalej vylepšovať.

image_pdfimage_print