1

Trojstá pečeň, tisíca oblička v jeden deň

Transplantačné centrum  vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica má za sebou neuveriteľnú zhodu náhod. Jej  výsledkom je okrúhly počet transplantácii pečene aj obličiek v jeden deň.  K víkendu, počas ktorého si svet pripomínal Svetový deň transplantácií orgánov, v banskobystrickom centre prispeli naozaj  jedinečne, vykonaním 300 transplantácie pečene a 1000 obličky.

V sobotu 5. júna 2021 dostal transplantačný koordinátor informáciu, že máme darcu na pečeň aj obličku.  V tej chvíli bola podstatná jediná vec a to dopraviť príjemcov orgánov do centra a úspešne uskutočniť oba výkony. Rozbehol  sa štandardný kolotoč, v ktorom je bežne zapojených približne 50 ľudí a každý jeden z nich vie presne čo má robiť.

Po odbere orgánov v ranných hodinách a skoordinovaní všetkých potrebných procesov sa o 19.00 h rozbehla transplantácia pečene a o 22.00  na ďalšej sále začal druhý tím  s transplantáciou obličky. „Transplantácia orgánu je mimoriadne náročný chirurgický výkon pre pacienta, aj pre zdravotnícke zariadenie, pretože je potrebné odobrať chorý orgán a voperovať darovaný cudzí, tak aby bol schopný napĺňať svoju funkciu. To, že môžeme ročne touto náročnou operáciou, spolu s ďalšími transplantačnými centrami, zachrániť život desiatkam pacientov ročne, považujem za úspešný príbeh medicíny na Slovensku,“ konštatuje MUDr. Vladimír Baláž, PhD., vedúci lekár Transplantačného centra vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. 

 

Novú nádej na život dostali  tento víkend 47 – ročný pacient s  ochorením pečene v terminálnom štádiu a 46 – ročná žena so zlyhávajúcimi obličkami. Stav oboch je po náročnom zákroku veľmi dobrý. Pacientke s novou obličkou sa výrazne zlepší kvalita života, pretože už nebude musieť tráviť hodiny na dialýze.  Transplantácia pečene sa zaraďuje medzi život zachraňujúce a muža tak vráti nová pečeň z ohrozenia na živote do plnohodnotného života. „Verím, že to okrúhle číslo tristo, je znamením, že tá druhá šanca na život, ktorú som dostal, bude úspešná,“ povedal Ľuboš zo Žiliny, pacient s novou pečeňou.

 

Pandémia koronavírusu  ovplyvnila aj transplantačný program. V roku 2020 a 2021 poklesol počet transplantácii pečene v centre o polovicu, obličiek zruba rovnako . Napriek tomu transplantačné centrum stále napreduje.

Počas roku 2020 sa nemocnici podarilo organizačnými zmenami inštitucionalizovať transplantačný program a zintenzívniť multiodborovú spoluprácu, čo je absolútny základ zabezpečenia jeho kontinuity a ďalšieho rozvoja.   Bola zriadená Klinika transplantačnej chirurgie pri Slovenskej zdravotníckej univerzite a špecializované Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz.

 

Transplantačné centrum v Banskej Bystrici patrí medzi popredné pracoviská v Slovenskej republike, ktoré vzniklo ešte v roku 1990. Prvú obličku transplantovali pár mesiacov nato, v roku 1991. Transplantácie pečene fungujú ako kontinuálny program od roku 2008 a je jediným centrom na Slovensku, kde tento život zachraňujúci program vykonávajú.  Centrum okrem transplantácií zabezpečuje aj program odberov orgánov.