Tretíkrát sme obhájili hodnotenie NEMOCNICA ROKA

Tretíkrát sme obhájili hodnotenie NEMOCNICA ROKA

Obhájili sme tretí rok hodnotenie Nemocnica roka 2020 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Výsledky šiesteho ročníka hodnotenia nemocníc dnes zverejnilo INEKO. Oproti roku 2019 sa nám podarilo zlepšiť výsledky vo väčšine hodnotených parametrov a opätovne získať prvenstvo v kategórii transparentnosť. 

AKO NÁS HODNOTILO INEKO
 • jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov.
 • z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz má v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku.
 • je cenné, že sa „Rooseveltka“ medziročne zlepšila v parametroch kvality.
 • vykonáva ročne sumárne druhý najvyšší počet operácií v tých oblastiach, kde väčšia skúsenosť zdravotníckeho personálu pozitívne vplýva na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • počas ostatných dvoch rokov nedostala ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za zle poskytnú liečbu
 • má spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc druhých najspokojnejších pacientov.
 • po roku, sa v indexe transparentnosti suverénne vrátila na líderskú pozíciu. Je za tým vedomé úsilie vedenia nemocnice, ktoré tlačilo na ešte väčšiu otvorenosť a zlepšovanie poskytovania informácií laickej, ako aj odbornej verejnosti.
 • Rooseveltke sa ako jedinej oddlžovanej veľkej štátnej nemocnici podarilo medziročne znížiť stratu a dlh po lehote splatnosti, ak neberieme do úvahy vplyv oddlžovania.

O hodnotení

Hodnotenie nemocníc, ktoré uskutočňuje INEKO už niekoľko rokov, vnímame s plnou  vážnosťou a jeho výsledky rešpektujeme. Výsledky našej nemocnice v jednotlivých kategóriách vnímame ako hodnotnú spätnú väzbu a porovnanie s ostatnými nemocnicami na Slovensku.

To, že naša nemocnica uspela počas troch rokov v hodnotení ako najlepšie hodnotená, je pre nás nielen česť, ale najmä veľký záväzok a výzva. Výzva, získanú úroveň si nielen udržať, ale neustále pracovať na zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej našou nemocnicou, čo pri súčasných podmienkach v zdravotníctve nie je vôbec jednoduché. Snažíme sa prispôsobovať podmienkam a zefektívňovať procesy vo všetkých oblastiach, aj keď do nich vstupuje veľa externých premenných.

 O transparentnosti 

Okrem titulu Nemocnica roka, si veľmi ceníme, že naša nemocnica je dlhodobo vysoko hodnotená v oblasti transparentnosti. Postavenie lídra v transparentnosti by sme si chceli samozrejme udržať.

Aj na základe výsledkov minuloročného hodnotenia INEKOm, sme prijali niekoľko opatrení, najmä pri položkách, v ktorých sme dosiahli nižšie percentuálne body.

Už niekoľko rokov zverejňujeme        nad rámec našej povinnosti na webovej stránke výročné správy, priebežné ekonomické výsledky, počty personálu, životopisy vedúcich zamestnancov, atď.

Sme presvedčení, že ako štátna nemocnica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť z financií z verejných zdrojov a nakladá s majetkom štátu a občanov, je záujem aj kontrola  verejnosti prirodzená a je našou povinnosťou byť im otvorení.

Ako sa nám to podarilo

Ľudia, procesy, dáta

 1. Najväčšou devízou FNsP FDR je jej tím ľudí. Tím, nielen špičkových odborníkov, ktorí dokážu plynule spolupracovať na multiodborovej úrovni, ale všetkých zdravotníckych aj nezdravotníckych kategórií, ktorí spolu dokážu poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň byť pre pacientov oporou v ťažkých chvíľach choroby.
 2. Už niekoľko rokov sa, postupnou, mravčiou prácou venujeme zefektívňovaniu procesov vo všetkých oblastiach ako je manažment pacienta, manažment operačných sál, manažment ambulantnej starostlivosti, procesy v nemocničnej lekárni, zefektívnenie podporných procesov.
 3. Aby sme sa mohli neustále zlepšovať, potrebujeme mať validné dáta, ktoré nám poskytujú reálny obraz o našej situácii a výsledkoch. Preto sme zriadili oddelenie kontrolingu.

Čo máme v pláne

 • Pripravujeme sa na inštaláciu dvoch nových lineárnych urýchľovačov.
 • Chceme ďalej zefektívňovať a skvalitňovať prácu laboratórnych zložiek.
 • Zvýšiť presun zdravotnej starostlivostí do ambulancií.
 • Naďalej zvyšovať efektívnosť prevádzky.
image_pdfimage_print