Tímová starostlivosť o pacienta s úrazom bola hlavnou témou Banskobystrických dní anestézie

Domov / Uncategorized @sk / Tímová starostlivosť o pacienta s úrazom bola hlavnou témou Banskobystrických dní anestézie
Tímová starostlivosť o pacienta s úrazom bola hlavnou témou Banskobystrických dní anestézie

Tímová starostlivosť o pacienta s úrazom bola hlavnou témou Banskobystrických dní anestézie

V sobotu 14. apríla 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU BB stretlo viac ako 85 lekárov a sestier z celého Slovenska na podujatí Banskobystrických dní anestézie, ktoré už tradične organizuje II. Klinika anestézie a intenzívnej medicíny FNsP FDR BB s KPAIM DFNsP BB v spoluprácii so SSAIM, ktorej prezident doc.MUDr.Roman Záhorec, PhD. osobne privítal účastníkov podujatia.
Tento rok bol venovaný problematike tímovej starostlivosti o pacienta s úrazom. Multidisciplinárna téma bola diskutovaná za prítomnosti neurochirurga, traumatológa, chirurga, rádiológa, intenzivistu, anesteziológa, urgentistu a špecialistu na prednemocničnú starostlivosť. Súčasťou BBDA bol aj workshop, kde si mohli účastníci prakticky vyskúšať použitie ultrasonografie pri cievnych prístupoch, vyšetrenie FAST a eFAST u pacienta s úrazom. Veríme, že kolegyne a kolegovia prijmu opäť naše pozvanie na BBDA 2019.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým prednášajúcim ako aj lektorom workshopu za ich účasť na tohtoročných BBDA.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
KAIM FNsP FDR BB

image_pdfimage_print