1

Telemedicína získava počas pandémie nový rozmer a potenciál využitia. Zapojili sme sa do jedinečného projektu.

Pandémia koronavírusu priniesla so sebou veľa nových výziev. Jednou z nich je priebeh choroby, ktorý si vyžaduje potrebu kontinuálneho monitoringu pacientov pri súčasnom zabezpečení bezpečnosti personálu počas starostlivosti o pacientov s nákazlivým ochorením COVID-19. Zároveň pandémia koronavírusu spôsobila aj prekážky v poskytovaní štandardnej zdravotnej starostlivosti. Napríklad chronickí pacienti, ktorí sú zároveň rizikovou skupinou, majú sťažený prístup k pravidelným kontrolám, alebo včasným lekárskym intervenciám z dôvodu rôznych epidemiologických opatrení a preťaženosti zdravotníckych zariadení náporom covidových pacientov. Na tieto výzvy dokáže reflektovať telemedicína.

FNsP FDR BB sa zapojila do jedinečného výskumného projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STUBA),  Univerzity Komenského a spoločnosti Goldmann systems.  Jeho cieľom je vývoj technologických prvkov, ktoré dokážu monitorovať zdravotné ťažkosti u hospitalizovaných covid-pacientov (potvrdených i suspektných), ako i merať vybrané parametre u chronických pacientov v domácom prostredí  a odosielať ich do informačného systému v zdravotníckom zariadení. Ošetrujúci lekár tak v prípade covidpacienta získava kontinuálnu kontrolu nad vývojom zdravotného stavu bez priamej prítomnosti pri lôžku pacienta, čím sa zvyšuje bezpečnosť zdravotníckeho personálu. V prípade pacientov s chronickým ochorením telemedicína umožní monitoring kľúčových parametrov, ako napr. pulz, tlak krvi, respirácia, saturácia kyslíka, EKG a pod. v domácom prostredí, pričom ošetrujúci lekár získava prehľad o vývoji ochorenia a v prípade potreby upraviť liečbu bez osobného vyšetrenia.

Spoločný projekt s názvom  „Systém na telemedicínsku diagnostiku klinického stavu pacientov s COVID-19 a iných ochorení s príbuznými príznakmi pre minimalizáciu dopadov pandémie“ bol schválený a podporený v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020–2021.

Projekt bol schválený v júli 2020, v septembri 2020 bol zahájený výskum a prvé merania a klinické skúšania technológie by sme v nemocnici mohli začať realizovať v marci toho roku.

Autori článku: Ružena Maťašeje, Viktória Ďurajová

Foto: Goldmann Systems, a. s.