Telemedicína prichádza aj na Slovensko. Naša nemocnica je pri tom.

Telemedicína prichádza aj na Slovensko. Naša nemocnica je pri tom.

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica je súčasťou jedinečného projektu, ktorý testuje diagnostiku a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri vybraných ochoreniach „na diaľku“, za využitia moderných technológii. 

 

Cieľom projektu je vývoj a testovanie setu meracích zariadení a softvéru, ktoré odosielajú a spracovávajú namerané hodnoty vitálnych funkcií pacientov. Na základe pravidelného merania teploty, saturácie kyslíkom, tlaku, glukózy alebo váhy pacientom,  dokáže lekár monitorovať  jeho stav bez toho, aby pacient musel byť fyzicky v nemocnici alebo v ambulancii. Lekár tak vie včas zachytiť zmeny stavu a reagovať úpravou liečby.

 

 

 

Takýmto spôsobom na klinike monitorujú zdravotný stav u pacientov s ochorením pečene, ktorí si merajú hodnoty glykémie, keďže pečeň je hlavný orgán metabolizmu cukru v organizme. „Monitorujeme ich tlak a pulz a samozrejme váhu, pretože  zadržiavanie vody je citlivým signálom, že sa v organizme pacienta v súvislosti  s jeho ochorením niečo deje. Telemedicína lekára nenahrádza, ale môže významne odbremeniť pacienta od nadmerného dochádzania do nemocice a napriek tomu zvýšiť našu starostlivosť o pacienta ,“ vysvetľuje MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. Internej kliniky SZU.

 

 

 

 

Pomocou 10 setov oxymetrov a spirometrov monitorujú aj stav hospitalizovaných pacientov na Oddelení infektológie a na Oddelení pneumológie a ftizeológie ambulantných pacientov s postcovidovými stavmi a inými respiračnými ochoreniami.

 

Telemedicína prináša z pohľadu efektivity nesmierne benefity ako pre pacienta tak aj pre lekárov.  Tým, že vieme pacienta monitorovať na diaľku,  je možné skrátiť jeho hospitalizáciu alebo počet návštev v ambulanciách.  Šetria sa tým náklady, včasnou diagnostikou sa predchádza komplikáciám a v neposlednom rade získavame kvalitnú dátovú základňu pre ďalší výskum. Telemedicína má obrovský potenciál a myslím si, že sa časom stane bežnou súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Som veľmi rada, že naša nemocnice je opäť na čele pri zavádzaní inovácii v slovenskej  medicíne,“ uviedla Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice. 

 

Spoločný projekt s názvom „Systém na telemedicínsku diagnostiku klinického stavu pacientov s COVID-19 a iných ochorení s príbuznými príznakmi pre minimalizáciu dopadov pandémie“ bol schválený a podporený v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020–2021.

 

Rozvoj telemedicíny naberie na obrátkach v marci budúceho roku, kedy nemocnica bude vedieť vyhodnotiť prvé výsledky testovania a monitorovania a zároveň s partnermi a ďalšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti rozšíri  „dohľad na diaľku“ u stoviek pacientov.

image_pdfimage_print