Techniky regionálnej anestézie prednášali odborníci na Bystrickom mikulášskom kurze

Domov / Uncategorized @sk / Techniky regionálnej anestézie prednášali odborníci na Bystrickom mikulášskom kurze
Techniky regionálnej anestézie prednášali odborníci na Bystrickom mikulášskom kurze

Techniky regionálnej anestézie prednášali odborníci na Bystrickom mikulášskom kurze

Viac ako 43 anesteziológov a algeziológov z celého Slovenska, Poľska, Rakúska a Českej republiky privítal uplynulý víkend 2.-3.12.2017 IV. Bystrický Mikulášsky Kurz regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s FZ SZU Banská Bystrica a Sekciou regionálnej anestézie SSAIM: SKARA.
Témou BMK 2017 boli techniky regionálnej anestézie dolnej končatiny ako aj problematika komunikácie anesteziológa a operatéra na tému regionálna anestézia. Účastnici kurzu sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku blokád formou ultrazvukového workshopu a nácviku foriem komunikácie

BMK 2017 290

medzi členmi operačného tímu pod dohľadom právnika a klinického psychológa. Tohtoročný kuz obohatili svojou prítomnosťou naši vzácni hostia: Dr. Luboš Beňo, KAIM Masarykovej nemocnice Ústi nad Labem, Česká republika; Dr. Dirk Karovič, PhD., ordinár pre regionálnu anestéziu LK Mödling, Rakúsko; Dr. Ivan Grgač, LKH Wiener Neustand, Rakúsko a Dr. Andrzej Daszkiewicz , vedecký sekretár ESRA Polsko.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne v decembri na V. BMK 2018.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD., II. KAIM SZU FDR BB

image_pdfimage_print