1

Ťažko skúšaní onkologickí pacienti budú ležať počas hospitalizácie na nových posteliach

Z finančného daru 5 tis. € od charitatívnej organizácie Liga proti rakovine zakúpila Onkologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 9 nových, polohovateľných postelí, ktoré zabezpečia pacientom počas náročnej onkologickej liečby väčšie pohodlie.

Liga proti rakovine zo zbierok počas Dňa narcisov každoročne prispieva na zlepšenie podmienok liečby a hospitalizácie pacientov s onkologickými ochoreniami. Vďaka ich darom majú naši pacienti na lôžkach nové matrace, zlepšilo sa aj vybavenie kliniky antidekubitnými, hygienickými a fixačnými pomôckami. Okrem v súčasnosti darovaných postelí Liga proti rakovine prispela na kúpu šestnástich nových postelí aj v roku 2012.
Onkologická klinika SZU v Banskej Bystrici má 60 lôžok a ročne hospitalizuje viac ako 1200 pacientov.