Ťažko skúšaní onkologickí pacienti budú ležať počas hospitalizácie na nových posteliach

Domov / Uncategorized @sk / Ťažko skúšaní onkologickí pacienti budú ležať počas hospitalizácie na nových posteliach
Ťažko skúšaní onkologickí pacienti budú ležať počas hospitalizácie na nových posteliach

Ťažko skúšaní onkologickí pacienti budú ležať počas hospitalizácie na nových posteliach

Z finančného daru 5 tis. € od charitatívnej organizácie Liga proti rakovine zakúpila Onkologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 9 nových, polohovateľných postelí, ktoré zabezpečia pacientom počas náročnej onkologickej liečby väčšie pohodlie.

Liga proti rakovine zo zbierok počas Dňa narcisov každoročne prispieva na zlepšenie podmienok liečby a hospitalizácie pacientov s onkologickými ochoreniami. Vďaka ich darom majú naši pacienti na lôžkach nové matrace, zlepšilo sa aj vybavenie kliniky antidekubitnými, hygienickými a fixačnými pomôckami. Okrem v súčasnosti darovaných postelí Liga proti rakovine prispela na kúpu šestnástich nových postelí aj v roku 2012.
Onkologická klinika SZU v Banskej Bystrici má 60 lôžok a ročne hospitalizuje viac ako 1200 pacientov.

image_pdfimage_print