Sumár ambulancie

Domov / Sumár ambulancie

Algeziologická ambulancia /Ambulancia chronickej bolesti/

vedúca sestra: Jana Snopková
sestra: Bc. Lenka Obergriesová 07:00-15:00
Tel. číslo sestry: 048/441 2179   Lekári: 048/441 3562
Poliklinika 2. poschodie č. dverí 232.[/vc_message][vc_column_text]7:00-07:30 príprava ambulancie,
7:30-08:00 ranné hlásenie u prednostu kliniky, 08:00-13:00 ambulancia
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-15:00 ambulancia+administratívna činnosť

Pacientov objednávame podľa časového plánu.

Telefonické objednávanie pacientov:
– na ambulancii: 12:00 – 15:00
– na infocentre: 7:00 – 12:00

Pred každým vyšetrením prosíme predložiť preukaz poistenca.

Dermatovenerologická ambulancia I.

Tel. čislo: 048/441 3682
Sestra: Alena Kozová 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 235.

7:00-9:00 – odbery, aplikácia N², príjem pacientov, administratíva,
9:00-12:30 ordinácia-lekár, 12:30-13:00 Obedňa prestávka,
13:00-14:15 ordinácia-lekár, 14:00-14:15 administratíva

Telefonické objednávanie pacientov:
na ambulancii 7:00 – 8:30 a po 13:30
na infocentre 8:30 – 13:30

Dermatovenerologická ambulancia II.

Tel. čislo: 048/441 3687
Sestra: Matiašová Jarmila 6:30 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 245.

6:30-7:30 fyzikálna terapia-hospitalizovaní a objednaní pacienti, 7:30-13:00 ordinácia-lekára,

13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:00 ordinácia-lekár, 14:00-14:15 administratíva.

Telefonické objednávanie pacientov:
na ambulancii po 13:30
na infocentre od 7:00-13:30

Dermatovenerologická ambulancia III. /Onkodermatovenerologická ambulancia/

Tel. číslo: 048/ 441 3616
Sestra: Janka Kurucová 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 257.

Pondelok: 7:00-9:00 odbery, príjem pacientov, administratíva, 9:00-12:30 ordinácia lekára, 13:00-14:15 ordinácia lekára, 14:15-15:30 administratíva

Utorok: 7:00-10.00 ordinácia lekára, 10.00-14:15 melanómová komisia, 14:15-15:30 administratíva

Streda: 7:30-12:30 ordinácia lekára

Štvrtok: 7:00-9:00 odbery, príjem pacientov, administratíva, 9:00-12.30 ordinácia lekára, 13:00-14:15 ordinácia lekára, 14:15-15:30 administratíva

Piatok: 7:00-9:00 odbery, príjem pacientov, administratíva, 9:00-12:30 ordinácia lekára 13:00-14:00 ordinácia lekára, 14:15-15:30 administratíva

Obedňajšia prestávka: 12:30-13:00

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: ST-ŠT-PI  od 7:00 do  8:30 a od 13:30 do 15:00
Na infocentre:  ST-ŠT-PI  od 8:30 do 13:30

Konziliárna ambulancia prednostu kliniky (v onkodermatologickej ambulancii)

Tel. čislo: 048/441 3616
Sestra: Ďurišová Božena 7:00 – 15:30

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY:  7.00 – 8.30 na ambulancii – objednávanie
8.30 – 13.30 cez infocentrum – objednávanie
13:30 – 15:00 na ambulancii – objednávanie

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (SONO)

Tel. čislo: 048/441 3635, 3731 – ambulancia,  048/441 3632 – lekár
Ordinujúci lekár: podľa rozpisu prednostu kliniky
Pôrodná asistentka: DPA. Kováčová Eva 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 289.

Obedňajšia prestávka 13:00 – 13:30
Amniocentéza – utorok, streda /do 11.00 hod./

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. /Všeobecná gynekologická ambulancia/

Tel. čislo: 048/441 3629 – ambulancia,   048/441 3630 – lekár
Pôrodná asistentka: Koštialová Katarína 7:00-15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 288.
Bez objednávania.

7:00-8:00 odbery biologického materiálu,
13:30 – 14:00 obedňajšia prestávka

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. /Onkogynekologická ambulancia/

Tel. čislo: 048/441 3635 – ambulancia,   048/441 3634 – lekár
Pôrodná asistentka: Katarína Koštialová 7:00 -15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 289.
Bez objednanávania.[/vc_message][vc_column_text]7:00- 8:00 odbery biologického materiálu,
8:00-13:00 príjem pacientok na hospitalizáciu a vyšetrenia pacientok,
13:30-15:00 vyšetrenia pacientok
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
15:00-15:30 administratívna činnosť, dezinfekcia, príprava inštrumentov, telefonické objednávanie pacientok a pod.

Telefonické objednávanie na tel. čísle 048/441 3635.

ANTEPARTÁLNY MONITORING – PO, UT, ŠTV   Objednávanie pacientok: 048/441 3635

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III. /Ambulancia rizikovej gravidity/

Tel. čislo: 048/441 3731 – ambulancia,   048/441 3633 – lekár
Pôrodná asistentka: DPA. Kováčova Eva 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 220.

7:00-08:00 odbery biologického materiálu,
8:00-13:30 príjem pacientok na hospitalizáciu a vyšetrenia pacientok
13:30-14:00 obedňajšia prestávka,
14:00-15:30 administratívna činnosť, dezinfekcia, príprava inštrumentov, telefonické objednávanie
pacientok a pod.

Objednávanie pacientok: 048/441 3731

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. /Urogynekologická ambulancia, urodynamické vyšetrenia/

Tel. čislo: 048/441 3694 – ambulancia,   048/441 3693 – lekár
Pôrodná asistentka: Ondrušová Janka 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 221.

Obedňajšia prestávka: 13:30 – 14:00

Chirurgická ambulancia I. /OMICHE – endoskopické pracovisko/

Tel. číslo: 048/441 3281
Sestra: Bc. Anna Hulinová, Alena Pálešová, Martina Hudáková 7:00-15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30

Telefonické objednávanie pacientov:  7:30 – 8:30    14:00 – 15:00
Pacienti sa môžu objednať aj osobne.

Chirurgická ambulancia II. /OMICHE/

Tel. číslo: 048/441 3015
Sestra: Helena Nagyová 7:00 – 15:30

Obedňajšia prestávka: 13:00-13:30

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY aj osobne:  7:30 – 8:30    14:00 – 15:00

Chirurgická ambulancia I.

Tel. čislo: 048/ 441 3561
Sestra: Dana Kupcová
Poliklinika  prízemie č. dverí 136.

7:00-8:00 odbery krvi, administratíva, príprava ambulancie 8:00-12:30 ambulancia
12:30-13:00 obedňajšia prestávka,
13:00-14:30 ambulancia, 14:30-15:30 administratíva, dezinfekcia inštrumentov

8:00 – 14:30 príjem pacientov

Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii 7:30 – 8:30 a 13:30 – 15:00
na infocentre 8:30 – 13:30

Chirurgická ambulancia II.

Tel. čislo: 048/ 441 3015
Sestra: Helena Nagyová

7:00-8:00 odbery krvi, administratíva, príprava ambulancie,
8:00-12:00 ambulancia,
12:00-12:30 Obedňajšia prestávka,
12:30-14:30 ambulancia, 14:30-15:30 administratíva, dezinfekcia inštrumentov

8:00-14:30 príjem pacientov

Telefonické objednávanie pacientov: na ambulancii 7:30-8:30, 14:00-15:00

Chirurgická ambulancia III. / Onkochirurgická ambulancia, Ambulanica transplantačnej chirurgie, Proktochirurgická ambulancia a ambulancia pre diabetickú nohu /

Tel. čislo: 048/ 441 3546 , 3543
Sestra: Bc. Ingrid Koňárová
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1151, 1152.

7:00-8:30 odbery krvi, administratíva, príprava ambulancie,
8:30-13:30 príjem pacientov na hospitalizáciu+ambulantné zákroky,
13:30-14:00 Obedňajšia prestávka,
14:00-15:30 telefonické konzultácie, administratíva, dezinfekcia
inštrumentov

7:00-14:30 príjem pacientov

Telefonické objednávanie pacientov:
na ambulancii: 7:30-8:30, 13:30-15:00
na infocentre: 8:30-13:30

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.

Tel. číslo: 048/441 3523
Sestra: Ingrid Demjanová 7:00 – 15:30
Poliklinika 1. poschodie č. dverí 1156.

07:00-08:30 odbery, injekcie, infúzie, 08:30-13:00 ordinácia lekára,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:30 ordinácia lekára, 14:30-15:30 administratívne práce+konzíliá

Telefonické objednávanie zabezpečuje ambulancia:
Denne 12:00-15:00 Osobne od 07:00-15:00 hod.

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.

Tel. číslo: 048/441 3689
Sestra: Elena Ďuricová 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 238.

07:00-08:00 odbery
12:30-13:00 obedňajšia prestávka

Telefonické objednávanie pacientov zabezpečuje ambulancia denne od 12:00-15:00
– osobne od 07:00-15:00 hod.

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.

Tel. číslo: 048/441 3512
Sestra: Eva Hudáková 6:30 – 15:00
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 115.

6:30 – 8:00 odbery, injekcie, infúzie, 8:00 – 12:30 ordinácia lekára
12:30 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 14:30 ordinácia lekára, 14:30 – 15:00 administratívne práce

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: na ambulancii 12:00 – 15:00
na infocentre 7:00 -12:00

OSOBNE: 7:00 – 15:00 na ambulancii

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.

Tel. číslo: 048/441 3446
Sestra: Tatiana Brlíková 6:30 – 15:00
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 128.

Deň

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: na ambulancii 12:00 – 14:00
na infocentre 7:00 – 12:00

Osobne na ambulancii: 7:00 – 15:00

6:30 – 9:00 odbery, injekcie, infúzie, 9:00 – 12:30 ordinácia lekára
12:30 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 14:00 ordinácia lekára, 14:00 – 15:00 administratívne práce

Ambulancia vnútorného lekárstva I.

Tel. čislo: 048/441 3041
Sestra: Milena Rusková 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1118.

7:00- 8:30 odbery, inj, inf.,  8:30-13:00 ordinácia lekára ,
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka ,
13:30-14:30 ordinácia lekára , 14:30-15:30 administratívne práce

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: do 8:30 a od 13:30
Na infocentre: 8:30-13:30

Objednať sa môžete aj osobne na ambulancii: od 10:00 do 15:00 hod.

Angiologická ambulancia

Tel. číslo: 048/441 3754
Sestra: Ľuboslava Bocková 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1146.

7:00 – 8:00 odbery, infúzie, injekcie 8:00 – 12:30 ordinácia lekára
12:30 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 14:30 ordinácia lekára 14:30 – 15:30 administratívne práce

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: 9:00 – 14:00 na ambulancii
OSOBNE: 9:00 – 14:00 na ambulancii

Sklerotizácia sa vykonáva v období október – marec

Endokrinologická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3563
Sestra: Bc. Andrea Šajgalíková, Stanislava Čiefová 7:00 – 15:30
Poliklinika 1. poschodie č. dverí 1160.

7:00-9:30 – objednávanie pacientov, odbery, infúzie, injekcie,
8:00-13:45 ordinácia lekára
13:45-14:15 Obedňajšia prestávka
14:15-15:30 administratívne práce

Objednávanie pacientov:
telefonicky na ambulancii denne od 12:00 do 15:00
osobne na ambulancii od 10:00 do 15:00

Endokrinologická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3563
Sestra: Mária Bakšová, Ľubica Cepáková 7:00 – 15:30
Poliklinika 1. poschodie č. dverí 1159.[/vc_message][vc_column_text]7:00-9:30-Odbery, infúzie, injekcie,
8:00-13:45 ordinácia lekára
13:45-14:15 obedňajšia prestávka
14:15-15:30 Administratívne práce

Objednávanie pacientov:
telefonicky na ambulancií: streda a piatok 12:00-15:00 hod.
osobne na ambulancii od 10:00 do 15:00 hod.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
ST7:00 - 13:45MUDr. Wildová
14:45 - 15:30
PI7:00 - 11:00MUDr. Wildová
11:00 - 15:30MUDr. Kassová
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Gastroenterologická ambulancia /Endoskopia/“ tab_id=“1527079819005-82bb45fa-2a60″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. čislo: 048/441 3232
Ordinujúci lekár: MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr.Jozef Květenský, MUDr. Michal Brunčák, MUDr. Jozef Baláž
Sestra: Alena Pristyaková, Daniela Barancová, Mgr. Petra Marčeková, Miroslava Rejdovianová
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 124.[/vc_message][vc_column_text]7:00-8:00 odbery, 8:00-12:00 ambulancia, 12:00-12:30 Obedňajšia prestávka
12:30-13:30 ambulancia, 13:30-14:15 administratívna činnosť

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 12:00 – 14:00 – utorok, štvrtok, piatok
Na infocentre: 7:00-12:00

Objednávanie osobne na ambulancii: 7:00 – 8:30, 13:30 – 14:15 – utorok, štvrtok, piatok[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 -14:15 Ordinujúci lekár
UT7:00 -14:15 Ordinujúci lekár
ST7:00 -14:15 Ordinujúci lekár
ŠT7:00 -14:15 Ordinujúci lekár
PI7:00 -14:15 Ordinujúci lekár
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Hepatologická ambulancia“ tab_id=“1527079566067-b784d00d-ec0e“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. čislo: 048/441 3232
Ordinujúci lekár: MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr.Jozef Květenský, MUDr. Michal Brunčák, MUDr. Jozef Baláž
Sestra: Alena Pristyaková, Daniela Barancová, Mgr. Petra Marčeková, Miroslava Rejdovianová
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 124.[/vc_message][vc_column_text]7:00-8:00 odbery, 8:00-12:00 ambulancia, 12:00-12:30 Obedňajšia prestávka
12:30-13:30 ambulancia, 13:30-14:15 administratívna činnosť

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 12:00 – 14:00 – utorok, štvrtok, piatok
Na infocentre: 7:00-12:00

Objednávanie osobne na ambulancii: 7:00 – 8:30, 13:30 – 14:15 – utorok, štvrtok, piatok[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
UT 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ST 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ŠT 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
PI 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kardiologická ambulancia“ tab_id=“1527159978610-8271a7e0-3823″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3752
Sestra: Eva Uhorskaiová 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1143.[/vc_message][vc_column_text]7:00-8:00 odbery, ijekcie, infúzie 8:30-13:30 ordinácia lekára
13:30-14:00 Obedňajšia prestávka, 15:00-15:30 Administratívne práce

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 12:00-14:00
Na Infocentre: 7:00-12:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 13:30MUDr. Hochmutová
14:00 - 15:30
UT7:00 - 13:30MUDr. Hochmutová
14:00 - 15:30
ST7:00 - 13:30MUDr. Hochmutová
14:00 - 15:30
ŠT7:00 - 13:30MUDr. Hochmutová
14:00 - 15:30
PI7:00 - 13:30MUDr. Hochmutová
14:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Reumatologická ambulancia I.“ tab_id=“1527160065381-369efd3f-5e88″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3670
Zdravotná sestra: 07:00 – 15:30 Monika Šimová Dlhošová, Martina Šotik Horváthova, Mgr. Jana Kováčová
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1148.[/vc_message][vc_column_text]7:00- 8:30 odbery, 8:30-13:00 ambulancia lekára
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
13:30-14:30 ambulancia lekára, 14:30-15:30 administratívne práce

Telefonické objednávanie pacientov zabezpečuje ambulancia denne od 12:00 do 15:00 hod. ,
alebo osobne na ambulancií od 09:00-12:00 hod.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 8:00 - 13:00MUDr. Kmečová, PhD.
13:30 - 14:45
UT 8:00 - 13:00MUDr. Kmečová, PhD.
13:30 - 14:45MUDr. Škamlová
ST 8:00 - 13:00MUDr. Škamlová
13:30 - 14:45MUDr. Kmečová, PhD.
ŠT 8:00 - 13:00MUDr. Kmečová, PhD.
13:30 - 14:45
PI 8:00 - 13:00MUDr. Škamlová
13:30 - 14:45
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Reumatologická ambulancia II.“ tab_id=“1527160180153-e3d9e597-2ef4″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3256
Sestra: Mária Bakšová 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1159.[/vc_message][vc_column_text]07:00-08:00 – Odbery,
13:30-14:00 Obedňajšia prestávka

Telefonické objednávanie pacientov: PO-UT-ŠT na t.čísle 048 /441 3256
– na ambulancii: 12:00-14:00
– na infocentre: 7:00-12:00

alebo osobne na ambulancií PO-UT-ŠT od 10:00-15:00 hod.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 13:30MUDr. Miklošková
14:00 - 15:00
UT8:00 - 13:30MUDr. Miklošková
14:00 - 15:00
ŠT8:00 - 13:30MUDr. Miklošková
14:00 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Nefrologická ambulancia I.“ tab_id=“1527160275257-9d05e3f9-b92a“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3517
Sestra: Klesniaková Ľudmila 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1163.[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:00 odbery, administratívna činnosť, 9:00 – 13:00 vyšetrenia pacientov
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka, 13:30-14:30 vyšetrenia pacientov,
14:30-15:30 práca s dokumentáciou[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 13:00MUDr. Mazúchová
13:30 - 15:00
UT7:30 - 13:00MUDr. Konkoľová
13:30 - 15:00
ST7:30 - 13:00MUDr. Šváč, PhD.
13:30 - 15:00
ŠT7:30 - 13:00MUDr. Dlhopolček CSc.
13:30 - 15:00
PI7:30 - 13:00MUDr. Dlhopolček CSc.
13:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Nefrologická ambulancia II. /Ambulancia pre transplantáciu obličiek/“ tab_id=“1527160385742-d50fad9a-91c8″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 2041
Sestra: Krajčovičová Gabriela 7:00 – 15:00
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1164.[/vc_message][vc_column_text]Po,Ut,St 6:30-9:00 odbery, administratívna činnosť, 9:00-13:00 vyšetrenia pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka, 13:30-14:30 vyšetrenia pacientov,
14:30-15:00 administratívna činnosť.
Št,Pi 6:30-10:00 odbery, administratívna činnosť, 10:00-13:00 vyšetrenia pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka, 13:30-14:30 vyšetrenia pacientov,
14:30-15:00 administratívna činnosť.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO 8:30 - 13:00MUDr. Lacková, PhD.
13:30 - 14:30
UT 8:30 - 13:00 MUDr. Čellár
13:30 - 14:30
ST 8:30 - 13:00MUDr. Lacková, PhD.
13:30 - 14:30
ŠT 8:30 - 13:00MUDr. Lacková, PhD.
13:30 - 14:00
PI 8:30 - 13:00 MUDr. Čellár
13:30 - 14:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny“ tab_id=“1527160446302-3c9d38af-7a23″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/ 441 3688[/vc_message][vc_column_text]12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka

Ambulancia pracuje bez objednávacieho systému s uprednostnením pacientov, ktorí majú termín prijatia v ten istý deň. Pred návštevou odbornej ambulancie je potrebné absolvovať interné predoperačné vyšetrenie, priniesť si so sebou poslednú ambulantnú správu (z oddelenia, na ktoré má byť pacient prijatý), vyplnený anestéziologický dotazník.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 12:00MUDr. Samuelčíková
12:30 - 15:00
UT7:30 - 12:00MUDr. Samuelčíková
12:30 - 15:00
ST7:30 - 12:00MUDr. Samuelčíková
12:30 - 15:00
ŠT7:30 - 12:00MUDr. Samuelčíková
12:30 - 15:00
PI7:30 - 12:00MUDr. Samuelčíková
12:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia plastickej chirurgie I.“ tab_id=“1527160507071-55e0b5e5-2286″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3614
Sestra: Tináková Marta, Gregušová Eva 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1110.[/vc_message][vc_column_text]7:30-8:30-telefonické objednávanie pacientov a malé zákroky 8:00-12:30 ambulancia lekára
12:30-13:00 Obedňajšia prestávka
13:00-14:00 ambulancia lekára 14:00-15:30 administratíva

Objednávanie pacientov telefonicky:
Na ambulancii: 12:00 – 15:30
Na infocentre:  7:00 – 12:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:30MUDr. Ulianko, PhD.
13:00 - 15:30
UT7:00 - 12:30MUDr. Lehocký
13:00 - 15:30
ST7:00 - 12:30MUDr. Valentová-Strenáčiková, PhD.
13:00 - 15:30
ŠT7:00 - 12:30MUDr. Ulianko, PhD.
13:00 - 15:30
PI7:00 - 12:30MUDr. Ulianko, PhD.
13:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia plastickej chirurgie II.“ tab_id=“1527160562344-1ea07cfa-4ecc“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 2778
Sestra: Tináková Marta, Gregušová Eva 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1113.[/vc_message][vc_column_text]7:00-8:30 telefonické objednávanie pacientov a malé zákroky 8:00-12:30 ambulancia lekára
12:30-13:00 Obedňajšia prestávka,
13:00-14:00 ambulancia lekára 14:00-15:30 administratíva

Objednávanie pacientov telefonicky:
Na ambulancii: 12:00-15:30
Na infocentre:  7:00-12:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:30MUDr. Lehocký
13:00 - 15:30
UT7:00 - 12:30MUDr. Valentová Strenáčiková, PhD.
13:00 - 15:30
ST7:00 - 12:30MUDr. Ulianko, PhD.
13:00 - 15:30
ŠT7:00 - 12:30MUDr. Valentová-Strenáčiová, PhD.
13:00 - 15:30
PI7:00 - 12:30MUDr. Lehocký
13:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia úrazovej chirurgie I.“ tab_id=“1527160657534-1cb1b380-ff0f“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3657
Sestra: Štefánia Bušányová, Beáta Antošová[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:30 Príprava ambulancie, 08:30-14:30 ordinačné hodiny lekára,
12:00-12:30 obedňajšia prestávka, 14:30-15:30 administratívna činnosť

Telefonické objednávanie pacientov: 07:00-10:00 a 13:00-15:30

Ambulancie úrazovej chirurgie ambulancie
Na kontrolné vyšetrenie na  ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne,
alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby.
Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín.
Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 8:00 - 12:00MUDr. Tutka
12:30 - 14:30
UT 8:00 - 11:00MUDr. Jančiar
11:00 - 14:30MUDr. Martin Lukáč
ST 8:00 - 12:00MUDr. Gajdoš
12:30 - 14:30
ŠT 8:00 - 12:00MUDr. Šváč
12:30 - 14:30
PI 8:00 - 12:00MUDr. Holas
12:30 - 14:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia úrazovej chirurgie II.“ tab_id=“1527160719872-c1ab2c29-38fa“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 2659
Sestra: Iveta Kvasnová, Beata Sliacka[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:30 príprava ambulancie, 08:30-14:30 ordinačné hodiny lekára,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka, 14:30 – 15.30 administratívna činnosť

Telefonické objednávanie pacientov: 07:00-10:00 a 13:00-15:30

Ambulancie úrazovej chirurgie ambulancie
Na kontrolné vyšetrenie na  ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne,
alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby.
Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín.
Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 8:00 - 12:30MUDr. Maroš Lukáč
13:00 - 14:30
UT 8:00 - 12:30MUDr. Čunderlík
13:00 - 14:30
ST8:00 - 11:00MUDr. Herman
11:00 - 14:30MUDr. Straňák
ŠT 8:00 - 12:30MUDr. Mlynárik
13:00 - 14:30
PI 8:00 - 12:30MUDr. Hriň, MUDr. Sýkora
13:00 - 14:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I.“ tab_id=“1527160774376-4bbb57d4-0aa6″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3650
Sestra: Slávka Slašťanová[/vc_message][vc_column_text]7:00-8:00-príprava ambulancie, odbery 8:00-14:30 vyšetrenia pacientov
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
14:30-15:30 administratívne činnosti

Objednávanie pacientov telefonicky na ambulancii: 12:30 – 14:30
Objednávanie pacientov osobne (okrem utorka): 12:30 – 14:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:00MUDr. MDDr. Stebel
12:30 - 15:30
ST7:00 - 12:00MUDr. Slávik
12:30 - 15:30
ŠT7:00 - 12:00MUDr. MDDr. Stebel
12:30 - 15:30
PI7:00 - 12:00MUDr. Slávik
12:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Pediatrická ambulancia /Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom/“ tab_id=“1527160820444-25eb9314-a1ed“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3609
Sestra: Alica Horská 8:00 – 15:00
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 364.[/vc_message][vc_column_text]8:00-9:00 príprava ambulancie, 9:00-13:00 vyšetrovanie pacientov na predvolanie
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-15:00 vyšetrovanie pacientov na predvolanie, dokumentácia

1.    Poisťovne
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme poistencom zdravotnej poisťovne
•    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
•    Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
•    Union poisťovňa, a.s.
2.    Objednávanie pacientov

Pacienti sa na vyšetrenie na našej ambulancii objednávajú:  na predvolanie
•    Osobne u ambulantnej sestry
•    Telefonicky na čísle 0484413609 v čase 12:00 – 13:00 hod.

Pacientov na konkrétny časový termín:        Neobjednávame

V prípade  potreby  konzultovať  stav  dieťaťa s naším pracoviskom ( úsek patologických novorodencov ): telefonicky –  0484412902.
Objednávanie pacientov začiatkom  septembra na uvedenom telefonickom kontakte.

MUDr. Jana Nikolinyova
primárka Odd. neonatológie a JIRS[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
ST 9:00 - 13:00MUDr. Bojová
13:30 - 15:00
ŠT 9:00 - 13:00MUDr. Bojová
13:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Neurochirurgická ambulancia“ tab_id=“1527161108867-55436e1a-028c“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3209
ordinujúci lekári: Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., MUDr. Ján Šulaj, PhD., MUDr. František Patráš, PhD., MUDr. Tomáš Galanda, PhD., MUDr. Roman Kalina, MUDr. Ladislav Kňazovický, MUDr. Peter Jankovič, MUDr. Peter Koppal, MUDr. Martina Rusiňáková

sestra: Anastázia Kenkovová, Bc. Iveta Chrenková 7:00 – 15:30
Ambulancia sa nachádza v poliklinike na prízemí číslo dverí 123.[/vc_message][vc_column_text]Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00

Objednávanie pacientov denne telefonicky od 7:30-13:30 hod.  na tel. č. 048/441 3209 ,
na ambulancií 7:30 – 08:30
na Infocentre 8:30 – 13:30
alebo osobne u ambulantnej sestry[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 8:30-11:30MUDr. Patráš, PhD.
12:00-15:00MUDr. Jankovič
UT 8:30-11:30Prof. MUDr. Galanda, CSc
12:00-15:00Prof. MUDr. Galanda, CSc
ST12:00-15:00MUDr. Kalina
ŠT 8:30-11:30MUDr. Kňazovický
12:00-15:00MUDr. Koppal
PI 8:30-11:30MUDr. Šulaj, PhD.
12:00-15:00MUDr. Rusiňáková
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Laboratóriá neurologickej kliniky“ tab_id=“1527161017717-8cd28545-d855″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_column_text]EMG laboratórium – 048/441 2715
MUDr. Danica Kanianska
MUDr. Viera Holecová
MUDr. Ján Kothaj

Objednávanie len na základe odporučenia neurológom!!! Objednávať musí zdravotnícky pracovník (lekár, sestra).

Objednávame každý pracovný deň od 7.00 do 9.00 h. a od 14.00 do 15.00 h.

EEG laboratórium – 048/441 2714
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc,
MUDr. Martina Martiníková


Neurosonologické laboratórium – 048/441 2713

MUDr. Dušan Kanáth, PhD.
MUDr. Zuzana Stankovičová
MUDr. Barbora Garajová[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Neurologická ambulancia I. / Ambulancia pre nervosvalové ochorenia /“ tab_id=“1527161185168-83876b1b-e4ae“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3727
Sestra: Mačkovičová Jana 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 227.[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:00 odbery, príjem pacientov, administratívna činnosť, 8:00 – 12:30 ambulancia
12:30 – 13:00 – obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 ambulancia, 15:00 – 15:30 administratívna činnosť
Pondelok, streda, štvrtok, piatok – 8:00 – 10:00 – lekár na lôžkovom oddelení.


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii 7:00 – 8:30 a po 13:30
cez infocentrum 8:30 – 13:30
Na UTOROK objednávanie zabezpečuje výlučne ambulancia

Objednať sa môžete aj osobne v čase 7:00 – 15:00 na ambulancii[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:30MUDr. Kračúnová
13:00 - 15:00
UT8:00 - 12:30MUDr. Kanianska
13:00 - 15:00* objednáva len ambulancia
ST8:00 - 12:30MUDr. Badinská-Necpalová
13:00 - 15:00
ŠT8:00 - 12:30MUDr. Garajová
13:00 - 15:00
PI8:00 - 12:30MUDr. Kothaj
13:00 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Neurologická ambulancia II./Ambulancia pre cerebovaskulárne ochorenia, Ambulancia pre záchvatové ochorenia/“ tab_id=“1527160899285-b311d3a4-e014″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3732
Sestra: Valéria Kalinová 7:00 – 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 230.[/vc_message][vc_column_text]07:00-08:00 odbery, príjem pacientov, administratívna činnosť,
08:00-13:00 ambulancia
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
13:30-15:00 ambulancia, 15:00-15:30 administratívna činnosť

Utorok, streda 08:00-10:00 lekár na lôžkovom oddelení

MUDr. Holecová ordinuje na B2 6. poschodie č. d. 78 (objednávanie na vyšetrenie 048/441 2715)

Telefonické objednávanie pacientov:
na ambulancii do 8:30 a po 13:30
cez infocentrum 8:30 – 13:30
Na ŠTVRTOK objednávanie zabezpečuje výlučne ambulancia[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 8:00 - 13:00MUDr. Kanát, PhD.
13:30 - 15:00
UT 8:00 - 13:00MUDr. Martiníková
13:30 - 15:00
ST 7:00 - 11:00MUDr. Holecová
10:00 - 15:00MUDr. Stankovičová
ŠT 8:00 - 13:00Doc. MUDr. Donáth, PhD.
13:30 - 15:00* objednáva len ambulancia
PI 8:00 - 13:00MUDr. Kanát, PhD.
13:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Oftalmologická ambulancia I. /Všeobecná a príjmová očná ambulancia/“ tab_id=“1527161249131-8b580b15-6a55″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3697
Sestra: Katarína Maliňáková, Bc. Marta Serváčková 7:00 – 15:30
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 319.[/vc_message][vc_column_text]7:00-9:00 – príjem pacientov na operácie JZS, 9:00-13:00 vyšetrenia objednaných pacientov
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-15:30 vyšetrenia pacientov, 15:00-15.30 administratíva
Akútne stavy ošetrujeme prednostne (úrazy, bolesti, náhle zhoršenie videnia).

Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:
12:00-15:00 – len na ambulancii[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 13:00MUDr. Mráz
13:30 - 15:30
UT7:00 - 13:00MUDr. Mráz
13:30 - 15:30
ST7:00 - 13:00MUDr. Mráz
13:30 - 15:30Vyšetrovanie objednaných
onkologických očných pacientov
ŠT7:00 - 13:00MUDr. Mráz
13:30 - 15:30
PI7:00 - 13:00MUDr. Selecká Možuchová
13:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Oftalmologická ambulancia II. /Retinálna ambulancia príjmová/“ tab_id=“1527161322379-271c85a8-461d“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3210
Sestra: Gabriela Jankurová, Erika Halajová 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 334.[/vc_message][vc_column_text]* Štvrtok, Piatok – špeciálne vyšetrovacie metódy, B1 12. posch.

7:00-8:00 odbery, príprava pacientov na vyšetrenie, 8:00-10:00 – príjem pacientov,
10:00-13:30 špeciálne vyšetrovacie metódy,
13:30-14:00 obedňajšia prestávka,
14:00-15:30 administratíva
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov: na ambulancii 13:30-15:00 an tel.č. 048/441 3210
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 13:30MUDr. Jančo, FEBO
14:00 - 15:30
UT7:00 - 13:30MUDr. Šnegoňová
14:00 - 15:30
ST7:00 - 13:30MUDr. Jančo, FEBO
14:00 - 15:30
ŠT7:00 - 13:30MUDr. Jančo, FEBO (B1 12. posch.)
14:00 - 15:30
PI7:00 - 13:30MUDr. Jančo, FEBO (B1 12. posch.)
14:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Oftalmologická ambulancia III. /Glaukómová ambulancia II./“ tab_id=“1527161376425-6429f1fe-98a4″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3745
Ľubica Knisová 7:00 -15:30
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 329.[/vc_message][vc_column_text]7:00-08:00 odbery, príprava pacientov na vyšetrenie,
8:00-10:00 aplikácia IVT (zákroková miestnosť),
10:00-13:30 špeciálne vyšetrovacie metódy a laser (zákroková miestnosť)
13:30-14:00 obedňajšia prestávka,
14:00-15:30 administratíva

Akútne stavy sa hlásia na všeobecnej očnej ambulancii.
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie v utorok – piatok od 7:00-8:30 a 14:00-15:00 na telefónnom čísle 048/441 3745
Objednávanie cez infocentrum v čase 8:30-13:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 13:30MUDr. Šnegoňová
14:00 - 15:30
ST7:00 - 13:30MUDr. Šnegoňová
14:00 - 15:30
ŠT7:00 - 13:30MUDr. Šnegoňová
14:00 - 15:30
PI7:00 - 13:30MUDr. Šnegoňová
14:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Oftalmologická ambulancia IV. /Kataraktová a refrakčná očná ambulancia/“ tab_id=“1527161530289-9727f790-b632″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3697
Sestra: Dáša Fatašová, Zlatica Samuelčíková 7:00-15:30
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 319.[/vc_message][vc_column_text]7:00-10:00 odbery, príprava pacientov na vyšetrenia,
8:00-13:30 vyšetrenia objednaných pacientov
13:30-14:00 Obedňajšia prestávka
14:00-15:30 administratíva, vyšetrenia objednaných pacientov

Akútne stavy sa hlásia na všeobecnej očnej ambulancii.
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:
na ambulancii: 12:00 – 15:00
na infocentre:  7:00 – 12:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 13:30MUDr. Gablasová (B1 12 posch.)
14:00 - 15:30
UT8:00 - 13:30MUDr. Gablasová (B1 12 posch.)
14:00 - 15:30
ŠT8:00 - 13:30MUDr. Gablasová (B1 12 posch.)
14:00 - 15:30
PI7:00 - 13:30MUDr. Gablasová
14:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Oftalmologická ambulancia V. /Vitreoretinálna očná ambulancia I./“ tab_id=“1527161428479-4b9b9745-255e“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3210
Sestra: Mgr. Anna Červienková 7:00 – 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 335A.[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:00 odbery, príprava pacientov na vyšetrenie, 8:00 – 13:30 vyšetrenia objednaných pacientov,
13:30 – 14:00 obedňajšia prestávka, 14:00 – 15:30 administratíva.

Akútne stavy sa hlásia na všeobecnej očnej ambulancii, odbornú konzultáciu poskytujeme podľa odporučenia všeobecnej ambulancie č. dverí 319.
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 7:00 – 8:00  a  13:30 – 15:00
na infocentre:  8:30 – 13:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 13:30MUDr. Tkáčová Villémová
14:00 - 15:30
UT7:00 - 13:30MUDr. Mesárošová
13:30 - 15:00
ST7:00 - 13:30MUDr. Tkáčová Villémová
14:00 - 15:30
ŠT7:00 - 13:30MUDr. Mesárošová
14:00 - 15:30
PI7:00 - 13:30MUDr. Mesárošová
14:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Oftalmologická ambulancia VII. /Glaukómová ambulancia/“ tab_id=“1527161712668-72e90e0a-5b48″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3745
Sestra: Juliana Slosiariková 7:00 – 15:30
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 388.[/vc_message][vc_column_text]* Streda 07:00 – 15:30 špeciálne vyšetrovacie metódy (B1, 12 poschodie)

7:00 – 8:00 odbery, príprava pacientov na vyšetrenie, 8:00 – 13:30 vyšetrenia objednaných pacientov,
13:30 – 14:00 obedňajšia prestávka, 14:00 – 15:30 administratíva.

Akútne stavy sa hlásia na všeobecnej očnej ambulancii, odbornú konzultáciu poskytujeme podľa odporučenia všeobecnej ambulancie č. dverí 319.
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:
na ambulancii: 7:00 – 8:30  a  13:30 – 15:00
na infocentre: 8:30 – 13:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 13:30MUDr. Praženicová
14:00 - 15:30
UT7:00 - 13:30MUDr. Praženicová
14:00 - 15:30
ST8:00 - 13:30MUDr. Praženicová*
14:00 - 15:30
ŠT8:00 - 13:30MUDr. Praženicová
14:00 - 15:30
PI8:00 - 13:30MUDr. Praženicová
14:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Oftalmologická ambulancia VIII. /Cievna a metabolická ambulancia/“ tab_id=“1527161770590-7196ea83-5712″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3745
Sestra: Edita Lučajová, Anna Vančová 7:00 – 15:30
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 388.[/vc_message][vc_column_text]* – Špeciálne vyšetrovacie metódy B1 , 12 poschodie

7:00-08:00 odbery, príprava pacienta na vyšetrenie,
8:00-14:00 vyšetrenie objednaných pacientov
13:00-13:30 prestávka na obed
14:00-15:30 administratíva

Akútne stavy sa hlásia na všeobecnej očnej ambulancii,
odbornú konzultáciu poskytujeme podľa odporučenia všeobecnej ambulancie č. dverí 319.
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 7:00 – 8:30  a  13:30 – 15:00
Cez infocentrum: 8:30 – 13:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 15:30MUDr. Hurajová
UT7:00 - 15:30MUDr. Lešková
ST7:00 - 15:30MUDr. Lešková*
ŠT7:00 - 15:30MUDr. Demský
PI7:00 - 15:30MUDr. Demský
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia klinickej onkológie I. / Chemoterapeutická ambulancia I. /“ tab_id=“1527161831839-1e9f150e-d020″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3745
Sestra: Edita Lučajová, Anna Vančová 7:00 – 15:30
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 388.[/vc_message][vc_column_text]* – Špeciálne vyšetrovacie metódy B1 , 12 poschodie

7:00-08:00 odbery, príprava pacienta na vyšetrenie,
8:00-14:00 vyšetrenie objednaných pacientov
13:00-13:30 prestávka na obed
14:00-15:30 administratíva

Akútne stavy sa hlásia na všeobecnej očnej ambulancii,
odbornú konzultáciu poskytujeme podľa odporučenia všeobecnej ambulancie č. dverí 319.
Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 7:00 – 8:30  a  13:30 – 15:00
Cez infocentrum: 8:30 – 13:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:30MUDr. Švidraňová
13:00 - 14:40
UT8:00 - 12:30MUDr. Švidraňová
13:00 - 14:40
ST8:00 - 12:30MUDr. Mrázová
13:00 - 14:40
ŠT8:00 - 12:30MUDr. Hrnčár
13:00 - 14:40
PI8:00 - 12:30MUDr. Fatkulínová
13:00 - 14:40
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia klinickej onkológie III. / Chemoterapeutická ambulancia III. /“ tab_id=“1527161885724-ec56901f-9f46″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: +421 48 441 3265
Sestra: Zuzana Kubinová 7:30 – 14:40[/vc_message][vc_column_text]Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

7:30 –  8:15 – odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
8:15 – 12:30 – vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie,
12:30 – 13:00 – obedňajšia prestávka,
13:00 – 14:00 – vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie,
14:00 – 14:40 – administratívne činnosti[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 8:00 - 12:30MUDr. Kadleček
13:00 - 14:40
UT 8:00 - 12:30MUDr. Hrnčár
13:00 - 14:40
ST 8:00 - 12:30MUDr. Johnová
13:00 - 14:40
ŠT 8:00 - 12:30MUDr. Kadleček
13:00 - 14:40
PI 8:00 - 12:30MUDr. Venglarčíková
13:00 - 14:40
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia klinickej onkológie IV. / Onkologická kontrolná ambulancia/“ tab_id=“1527162002122-d0d89007-1cc8″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: +421 48 441 3605
Sestra: Janka Novotná 7:30 – 14:40
Dispenzárna a konziliárna činnosť, POKO.
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 384.[/vc_message][vc_column_text]7:30-08:15-odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
8:15-12:30 – kontroly dispenzarizovaných pacientov
12:30 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
13:00-14:00 – vyšetrenia pacientov
14:00-14:40 – administratívne činnosti[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:30MUDr. Johnová
13:00 - 14:40
UT8:00 - 12:30MUDr. Malec, PhD.
13:00 - 14:40
ST8:00 - 12:30MUDr. Kadleček
13:00 - 14:40
ŠT8:00 - 12:30MUDr. Švidraňová
13:00 - 14:40
PI8:00 - 12:30MUDr. Švidraňová
13:00 - 14:40
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia klinickej onkológie V. / Rádioterapeutická ambulancia/“ tab_id=“1527162176119-6a17d906-d4ad“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: +421 48 441 3267
Sestra: Bc. Miriam Turoňová 7:30 – 14:40[/vc_message][vc_column_text]Lokalizácia cieľových objemov, plánovanie liečby, simulácia a praktická aplikácia liečby žiarením, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií rádioterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Protizápalovú RTG terapiu z prevádzkových dôvodov nevykonávame.

7:30-8:15 – odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
8:15-12:30 – vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie
12:30-13:00 – Obedňajšia prestávka
13:00-14:00 – vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie,
14:00-14:40 – administratívne činnosti[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:30MUDr. Styková
13:00 - 14:40
UT8:00 - 12:30MUDr. Rakická
13:00 - 14:40
ST8:00 - 12:30MUDr. Lafférs
13:00 - 14:40
ŠT8:00 - 12:30MUDr. Styková
13:00 - 14:40
PI8:00 - 12:30MUDr. Kuvik
13:00 - 14:40
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ortopedická ambulancia I.“ tab_id=“1527162302990-a6938e63-825c“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3553
Sestra: Alena Kubínyová 7:00 – 15:30
Poliklinika  prízemie č. dverí 142.[/vc_message][vc_column_text]7:00-07:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie,
7:30-10:30 príjem pacienta, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplem. liečba,
10:30-12:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka 13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 – 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30-15:00
na infocentre:   7:00 – 14:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 13:00MUDr. Hlaváč, PhD.
13:30 - 15:00
UT7:30 - 13:00MUDr. Kapusta
13:30 - 15:00
ST7:30 - 13:00MUDr. Kapusta
13:30 - 15:00
ŠT7:30 - 13:00MUDr. Hlaváč, PhD.
13:30 - 15:00
PI7:30 - 13:00MUDr. Láska
13:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ortopedická ambulancia II.“ tab_id=“1527162633239-e1e6923a-22bf“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3554
Sestra: Mgr. Žofia Balková 7:00 – 15:30
Poliklinika  prízemie č. dverí 143.[/vc_message][vc_column_text]7:00-9:00 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie, príjem pacientov,
9:00-10:30 – akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplement. liečba,
10:30-13:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 – 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 – 15:00
na infocentre:   7:00 – 14:30
Telefón: 048/441 3553, 441 3554[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO 7:30 - 13:00MUDr. Valent
13:30 - 15:00
UT 7:30 - 13:00MUDr. Breznický
13:30 - 15:00
ST 7:30 - 13:00MUDr. Biensky
13:30 - 15:00
ŠT 7:30 - 13:00MUDr. Janek
13:30 - 15:00
PI 7:30 - 13:00MUDr. Valent
13:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ortopedická ambulancia III.“ tab_id=“1527162698726-3d691a30-1482″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3559
Sestra: Dana Haviarová
Poliklinika  prízemie (vedľa rádiologie)[/vc_message][vc_column_text]7:00-7:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie, 7:30-10:30 príjem pacientov na hospitalizáciu, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplem.liečba, 10:30-12:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov, 14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia
V čase od 14:30 – 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 – 15:00
na infocentre:  7:00 – 14:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 13:00MUDr. Kubinec
13:30 - 15:00
UT7:30 - 13:00MUDr. Šima PhD.
13:30 - 15:00
ST7:30 - 13:00MUDr. Šima PhD.
13:30 - 15:00
ŠT7:30 - 13:00MUDr. Kubinec
13:30 - 15:00
PI7:30 - 13:00MUDr. Sopko
13:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia klinickej psychológie“ tab_id=“1527162894259-420b781c-5e7f“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 2808[/vc_message][vc_column_text]* PhDr. Nárožná Kocúrová – ambulancia na 6. poschodí B2 NNA,                              č. dverí 670, tel. 441 2707
* Mgr. Čekelová                – ambulancia na 3. poschodí polikliniky NNA,                  č. dverí 381, tel. 441 2808

* Mgr. Budajová                – ambulancia v budove psychiatrickej kliniky v SNA,      č. dverí 24  , tel. 4335 830

07:00-08:00 – objednávanie pacientov, 08:00-12:00 plánované vyšetrenia, 12:00-12:30 obedňajšia prestávka, 12:30-15:00 plánované vyšetrenia, 15:00-15:30 administratíva 14:00-15:30 objednávanie pacientov

Pacienti sa objednávajú osobne alebo telefonicky.
So sebou si treba priniesť dokumentáciu, zdravotný záznam a kartičku poistenca.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:00Mgr. Budajová *
12:30 - 15:30
ST7:00 - 12:00PhDr. Nárožná Kocúrová *
12:30 - 15:30
ŠT7:00 - 12:00Mgr. Čekelová *
12:30 - 15:30
PI7:00 - 12:00Mgr. Budajová *
12:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Príjmová psychiatrická ambulancia“ tab_id=“1527163163380-f17ddeab-507e“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/ 4335 842
Sestra: Miriam Holicová 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:00Ordinujúci lekár, psychiater
12:30 - 15:30
UT7:00 - 12:00Ordinujúci lekár, psychiater
12:30 - 15:30
ST7:00 - 12:00Ordinujúci lekár, psychiater
12:30 - 15:30
ŠT7:00 - 12:00Ordinujúci lekár, psychiater
12:30 - 15:30
PI7:00 - 12:00Ordinujúci lekár, psychiater
12:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Psychiatrická ambulancia I.“ tab_id=“1527163240365-b7345b90-e5f1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/4335 839 – lekár
Tel. číslo: 048/4335 820 – sestra
Zdravotná sestra: Božena Koubeková[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 9:00 podávanie inekcií, odbery, predpis liekov 9:00 – 12:00 plánované vyšetrenia, objednávanie pacientov
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka,
12:30 – 15:00 plánované vyšetrenia, predpis liekov, podávanie inekcií, objednávanie pacientov, 15:00 – 15:30 administratíva[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:00MUDr. Lóšková
12:30 - 15:30
UT7:00 - 12:00MUDr. Kašparová
12:30 - 15:30
ST7:00 - 12:00MUDr. Strapcová
12:30 - 15:30
PI7:00 - 12:00MUDr. Ťureková
12:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Psychiatrická ambulancia II. ,Sexuologická ambulancia“ tab_id=“1527163318167-680ba252-8708″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/4335 841 – lekár
Tel. číslo: 048/4335 820 – sestra
Zdrav. sestra: Jana Klimentová, Sociálna sestra: Božena Koubeková[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 9:00 podávanie inekcií, odbery, predpis liekov
9:00 – 12:00 plánované vyšetrenia, objednávanie pacientov
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka, 12:30 – 15:00 plánované vyšetrenia, predpis liekov, podávanie inekcií, objednávanie pacientov, 15:00 – 15:30 administratíva

Objednávanie pacientov v čase 7:00 – 8:00 hod.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:00MUDr. Patarák
12:30 - 15:30
UT7:00 - 12:00MUDr. Jenčová
12:30 - 15:30
ST11:00 - 11:00MUDr. Ťureková
11:00 - 15:30MUDr. Nábělek, PhD.
ŠT11:00 - 12:00MUDr. Luková
12:30 - 15:30
PI7:00 - 11:00MUDr. Vongrej
Sexuologická ambulancia11:00 - 12:00MUDr. Vongrej
12:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Urologická ambulancia I. / Všeobecná andrologická ambulancia /“ tab_id=“1527163372157-33ed9f66-3def“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3597
Sestra: Andrea Kubišová 7:00 – 15:30
Poliklinika  prízemie č. dverí 67.[/vc_message][vc_column_text]Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: 7.00 – 13.30 cez infocentrum – objednávanie
13.30 – 15.00 na ambulancii – objednávanie, výsledky vyšetrení

OSOBNE: 7.00 – 15.00 na ambulancii – objednávanie, výsledky vyšetrení[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:30MUDr. Kubas
13:00 - 15:00
UT8:00 - 12:30MUDr. Kubas
13:00 - 15:00
ST8:00 - 12:30MUDr. Valent
13:00 - 15:00
ŠT8:00 - 12:30MUDr. Farra
13:00 - 15:00
PI8:00 - 12:30MUDr. Kubas
13:00 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Urologická ambulancia II. / Onkourologická ambulancia /“ tab_id=“1527163427717-840357ab-cd31″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3565
Sestra: Martina Vevericová 7:00 – 15:30
Poliklinika  prízemie č. dverí 68.[/vc_message][vc_column_text]Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

Objednávanie pacientov telefonicky:

Na ambulancii: 13:30-15:00 Na infocentre: 08:30-13:30 (okrem utorka)
Telefón: 048/441 3565

Objednať sa môžete aj osobne na ambulanci od 7:00 do 15:00.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:00MUDr. Švec
12:30 - 15:00
UT13:00 - 15:00MUDr. Baláž, PhD.
ST8:00 - 12:00MUDr. Babeľa, PhD.
12:30 - 14:00
ŠT11:00 - 12:00MUDr. Švec
12:30 - 15:00
PI11:00 - 12:00MUDr. Babeľa, PhD.
12:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Hematologická a transfúziologická ambulancia I. / Hematologická a onkohematologická ambulancia /“ tab_id=“1527163547893-d89c07d1-c49f“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Objednávanie pacientov na tel. čísle: 048/ 441 3505
Sestry: 7:00 – 14:45 Anna Škojcová, Emília Gubalová, Zuzana Šmigovská
Zdravotnícka asistentka: 7:00 – 14:45 Lea Nedomová
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1105.[/vc_message][vc_column_text]Odbery 7:00-9:00, ordinačné hodiny lekára 8:00-14:15, Prestávka na obed 13:00-13:30, administratívna činnosť 14:15-14:45

Pacient by si mal zo sebou priniesť zdravotnú dokumentáciu, výpis zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára.

Telefonické objednávanie pacientov na tel. čísle: 048/ 441 3505
Denne na ambulancii od 13:30 – 14:45 , do 13:30 objednáva infocentrum.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 13:00MUDr. Kubincová
13:30 - 14:15
UT8:00 - 13:00MUDr. Wild
13:30 - 14:15
ST8:00 - 13:00MUDr. Čellárová
13:30 - 14:15
ŠT8:00 - 14:45MUDr. Kubincová
13:30 - 14:15
PI8:00 - 13:00MUDr. Holasová
13:30 - 14:15
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Hematologická a transfúziologická ambulancia II. / Hematologická a onkohematologická ambulancia /“ tab_id=“1527163589338-3af1bef7-8476″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Objednávanie pacientov na tel. čísle: 048/ 441 3505
Tel. číslo ambulancie: 048/441 3739
Sestry: 07:00-14:45 Anna Škojcová, Emília Gubalová, Zuzana Šmigovská
Zdravotnícka asistetnka: 07:00-14:45 Lea Nedomová
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1109.[/vc_message][vc_column_text]Odbery 7:00-9:00, ordinačné hodiny lekára 8:00-14:15, Prestávka na obed 12:30-13:00, administratívna činnosť 14:15-14:45

Pacient by si mal zo sebou priniesť zdravotnú dokumentáciu, výpis zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára.

Telefonické objednávanie pacientov na tel. čísle: 048/ 441 3515
Denne na ambulancii od 13:30 – 14:45 , do 13:30 objednáva infocentrum.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:30MUDr. Čellárová
13:00 - 14:15
UT8:00 - 12:30MUDr. Markuliak
13:00 - 14:15
ST8:00 - 12:30MUDr. Králiková
13:00 - 14:15
ŠT8:00 - 12:30MUDr. Vallová
13:00 - 14:15
PI8:00 - 12:30MUDr. Štulajterová
13:00 - 14:15
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia pracovného lekárstva“ tab_id=“1527163769700-daa4b245-4928″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3607
Sestra: Mgr. Erika Púchyová 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]07:00-07:30 príprava ambulancie ,  7:30-09:00 odbery, EKG, príjem pacientov
9:00-11:30 odborné vyšetrenia, preventívne prehliadky 11:30-12:30 reografické vyšetrenia ,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka
13:00-14:30 odborné vyšetrenia , 14:30-15:30 administratíva

Telefonické objednávanie pacientov:
7:00 – 8:30       –  objednávanie, výsledky odberov
12:00 – 15:00   –  objednávanie, výsledky odberov, konzultácie

Pacient si musí so sebou priniesť zdravotnú dokumentáciu.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 12:30MUDr. Vilček
13:00 - 15:30
UT7:00 - 13:00MUDr. Vilček
13:30 - 15:30
ST7:00 - 13:00MUDr. Jendrušáková
13:30 - 15:30
ŠT7:00 - 13:00MUDr. Vilček
13:30 - 15:30
PI7:00 - 13:00MUDr. Jendrušáková
13:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia cievnej chirurgie /Ambulancia pre ochorenia krčných ciev a brušnej aorty/“ tab_id=“1527163897038-01c2d031-2596″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 2682
Sestra: Zita Kvasnová 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]7:00- 8:00-odbery, príjem pacientov, 08:00-12:30 ordinácia lekára
12:30-13:00 obedňajšia prestávka
13:00-15:00- ordinácia lekára, 15:00-15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:

telefonicky na ambulancii: od 14.00  – výsledky vyšetrení,
objednávanie osobne na ambulancii: 08:30-13:30 – výsledky vyšetrení, objednávanie

Pacient by si mal priniesť výsledky sonografie, alebo CT.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:30MUDr. Takáč
13:00 - 15:30
UT7:00 - 12:30MUDr. Štaudinger
13:00 - 15:30
ST7:00 - 12:30MUDr. Kminiak
13:00 - 15:30
ŠT7:00 - 12:30MUDr. Necpal
13:00 - 15:30
PI7:00 - 12:30MUDr. Janek
13:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia urgentnej medicíny /Urgentná infektologická ambulancia/“ tab_id=“1527163979892-9578dd1c-b182″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048 / 4335 313, 4335 319[/vc_message][vc_column_text]Zdravotné sestry: Polakovičová Viola, Spišiaková Marta, počas víkendov a noci službukonajúca sestra[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO15:30 - 7:30Službukonajúci lekár
UT15:30 - 7:30Službukonajúci lekár
ST15:30 - 7:30Službukonajúci lekár
ŠT15:30 - 7:30Službukonajúci lekár
PI15:30 - 7:30Službukonajúci lekár
SO-NE7:30 - 7:30Službukonajúci lekár
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)“ tab_id=“1527164034055-14b20560-8f20″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/4335 315

Ordinujúci lekári: MUDr. Milan Gablas, MUDr. Ladislav Lužinský, MUDr. Diana Vološinová, PhD.
(Ambulancia pre HIV/AIDS) Ordinujúci lekári: MUDr. Mária Vachalíková, MUDr. Diana Vološinová, PhD.

Sestra: Viola Polakovičová, Mária Longauerová, Daniela Škamlová   07:00-15:30 ORDINAČNÉ HODINY[/vc_message][vc_column_text]7:00-08.00 odbery, 8:00-12:30 ordinácia lekára,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka, 13:00-14:30 ordinácia lekára, 14:30-15:30 administratívna činnosť[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
UT7:30 - 9:30
9:30 - 13:30HIV/AIDS
13:30 - 15:30
ST7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
ŠT7:30 - 9:30
9:30 - 13:30HIV/AIDS
13:30 - 15:30
PI7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Infektologická ambulancia I. (Odberová ambulancia a Ambulancia pre cestovnú medicínu)“ tab_id=“1527164096461-aa1a06c8-0422″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/ 4335 315
Ordinujúci lekári: MUDr. Gablas, MUDr. Lovrantová, PhD., MUDr. Vološinová, PhD.,
sestra: Viola Polakovičová, Mária Longauerová, Daniela Škamlová    07:00-15:30[/vc_message][vc_column_text]7:00-8.00 odbery, 8:00-12:30 ordinácia lekára
12:30-13:00 obedňajšia prestávka, 13:00-14:30 ordinácia lekára, 14:30-15:30 administratívna činnosť

Ambulancia pre cestovnú medicínu pracuje v utorok a štvrtok od 9:00-do 12:00
Odporúčame objednať sa na ambulancii telefonicky na čísle 048/4335315 od 13:00 – 15:00 hod.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
UT7:30 - 12:309:00-12:00 amb. pre cestovnú medicínu
13:00 - 15:30
ST7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
ŠT7:30 - 12:309:00-12:00 amb. pre cestovnú medicínu
13:00 - 15:30
PI7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Infektologická ambulancia II. (Hepatologiocká ambulancia)“ tab_id=“1527164459910-e68a37d6-c8a0″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Lekári: MUDr. Vachalíková, MUDr. Lovrantová, PhD., MUDr. Rybárová

Hepatologická ambulancia:
ordinujúci lekári: MUDr. Lovrantová,PhD., MUDr. Rybárová

Tel. číslo: 048/4335 315
Sestra: Viola Polakovičová, Mária Longauerová 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]7:00-08:00 odbery, 8:00-12:30 ordinácia lekára Obedňajšia prestávka: 12:30-13:00 13:00-14:30 ordinácia lekára, 14:30-15:30 administratívna činnosť[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
UT7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
ST7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
ŠT7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
PI7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Otorinolaryngologická ambulancia I.“ tab_id=“1527164154202-219bce53-aa35″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3623
Sestra: Anna Berstligová 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:00 odbery materiálu, 8:00 – 13:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov
13:00 – 13:30 obedňajšia prestávka, 13:30 – 15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov,
15:00 – 15:30 administratívna činnosť.

Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu 7:00 – 8:30, 13:30 – 15:00
telefonicky cez infocentrum 8:30 – 13:30

osobne na ambulancii 7:00 – 15:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 13:00MUDr. Frühwaldová
13:30 - 15:30
UT7:00 - 13:00MUDr. Frühwaldová
13:30 - 15:30
ST7:00 - 13:00MUDr. Frühwaldová
13:30 - 15:30
ŠT7:00 - 13:00MUDr. Frühwaldová
13:30 - 15:30
PI7:00 - 13:00MUDr. Legíň
13:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Otorinolaryngologická ambulancia II.“ tab_id=“1527164808959-de985f7d-acc4″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3625
Sestra: Gáliková Anna 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]07:00-08:00 odbery materiálu, 08:00-12:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov,
12:30-13:00 Obedňajšia prestávka,
13:00-15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov 15:00-15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu 07:00-08:30, 13:30-15:00
telefonicky cez infocentrum 08:30-13:30
osobne na ambulancií 07:00-15:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO7:00 - 12:00MUDr. Legiň
12:30 - 15:30
UT7:00 - 12:00MUDr. Švec
12:30 - 15:30
ST7:00 - 12:00MUDr. Pniak, PhD.
12:30 - 15:30
ŠT7:00 - 12:00MUDr. Legiň
12:30 - 15:30
PI7:00 - 12:00MUDr. Švec
12:30 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Otorinolaryngologická ambulancia III. /Foniatrická ambulancia/“ tab_id=“1527164695908-71aa62e8-fc3a“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číislo: 048/441 2729
Sestra: Zuzana Masnicová 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:00 odbery materiálu, 8:00 – 12:30 vyšetrenie a objednávanie pacientov
Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00
13:00 – 15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov, 15:00 – 15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu 7:00 – 8:30, 13:30-15:00 – ST, ŠT, PI
telefonicky cez infocentrum 8:30 – 13:30 – denne
osobne na ambulancii 7:00 – 15:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
ST7:00 - 12:30MUDr. Mesárošová
13:00 - 15:30
ŠT7:00 - 12:30MUDr. Lacko
13:00 - 15:30
PI7:00 - 12:30MUDr. Lacko
13:00 - 15:30
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Pneumologická a ftizeologická ambulancia I. /Onkopneumologická ambulancia/“ tab_id=“1527164906320-c6c6c704-3661″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Sestra: Mgr. Anna Šimiaková 7:00 – 15:30
Tel. číslo: 048/441 3608
Ordinujúci lekár: MUDr. Juraj Mazal, MUDr. Michal Urda[/vc_message][vc_column_text]Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: 7.00 – 15.30 na ambulancii – objednanie

OSOBNE: 7.00 – 15.30 na ambulancii

7:00 – 8:00 odbery, 8:00 – 15:30 vyšetrovanie pacientov, podávanie amb. chemoterapií
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka 14:00 – 15:30 administratíva.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:00
12:30 - 14:00
UT8:00 - 12:00
12:30 - 14:00
ST8:00 - 12:00
12:30 - 14:00
ŠT8:00 - 12:00
12:30 - 14:00
PI8:00 - 12:00
12:30 - 14:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Pneumologická a ftizeologická ambulancia II“ tab_id=“1527165126358-2c323692-4d2c“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Sestra: Zdenka Rusková 7:00 – 15:30
Tel. číslo: 048/441 3661 alebo 048/441 3666
Ordinujúci lekár: MUDr. Juraj Mazal, MUDr. Daniela Kemková[/vc_message][vc_column_text]Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: 7.00 – 8.30 objednanie na ambulancii
8.00 – 13.30 cez infocentrum
13.30 – 15.00 objednanie na ambulancii

OSOBNE: 11:00 -12:00 objednanie na ambulancii,
Výsledky vyšetrení, histológie len osobne.

7:00 – 8:00 odbery, 8:00 – 12:30 ambulancia, 12:30 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 14:00 ambulancia, 14:00 -15:30 administratíva[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 12:30
13:00 - 14:00
UT7:30 - 12:30
13:00 - 14:00
ST7:30 - 12:30
13:00 - 14:00
ŠT7:30 - 12:30
13:00 - 14:00
PI7:30 - 12:30
13:00 - 14:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Pneumologická a ftizeologická ambulancia III /Ambulancia pre cystickú fibrózu/“ tab_id=“1527165187352-65e866cc-5192″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Sestra: E. Kalmanová 7:00 – 15:30
Tel. číslo: 048/441 3613
Ordinujúci lekár: MUDr. Eva Bérešová, MUDr. Michal Urda[/vc_message][vc_column_text]Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: 7.00 – 8.30 na ambulancii – objednávanie
8.30 – 13.30 cez infocentrum – objednávanie
13.30 – 15.00 na ambulancii – objednávanie

OSOBNE: MUDr. Bérešová 11.30 – 12.30 na ambulancii – výsledky vyšetrení, histológie, objednávanie
               MUDr. Urda 12:30 – 13:30  [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 13:00
13:30 - 14:00
UT7:30 - 13:00
13:30 - 14:00
ST7:30 - 13:00
13:30 - 14:00
ŠT7:30 - 13:00
13:30 - 14:00
PI7:30 - 13:00
13:30 - 14:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Geriatrická ambulancia I.“ tab_id=“1527165262259-e1733976-0de2″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3742 alebo 048/441 3741
Sestra: Emília Filipková
Na geriatrickej ambulancii pacient nemusí mať odporúčanie od iného lekára.[/vc_message][vc_column_text]07:00-08:00 príprava ambulancie, odbery, vyhodnocovanie lab. vyšetrení, práca na oddelení
08:00-13:00 vyšetrenia pacientov,
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
13:30-15:00 vyšetrenia pacientov,
15:00-15:30 administratíva a vyhodnocovanie laboratórnych vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

8:30 – 13:30 cez infocentrum
13:30 – 15:00 na ambulancii – objednanie, informácie, konzultácie

Objednať sa môžete aj osobbne: 8:00 – 14:45 na ambulancii[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
UT8:00 - 13:00MUDr. Vnenčáková
13:30 - 15:00
ST8:00 - 13:00MUDr. Vnenčáková
13:30 - 15:00
ŠT8:00 - 13:00MUDr. Vnenčáková
13:30 - 15:00
PI8:00 - 13:00MUDr. Vnenčáková
13:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Geriatrická ambulancia II.“ tab_id=“1527165461239-3baf6946-5789″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3742 alebo 048/441 3004
Sestra: Emília Filipková 7:00 – 15:30
Na geriatrickej ambulancii pacient nemusí mať odporúčanie od iného lekára.[/vc_message][vc_column_text]7:00 – 8:00 príprava ambulancie, odbery, vyhodnocovanie lab. vyšetrení, práca na oddelení
8:00 – 12:00 vyšetrenia pacientov, 12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 vyšetrenia pacientov, 15:00 – 15:30 administratíva

Objednávanie pacientov telefonicky:
na ambulancii: 13:30 – 15:00
na infocentre: 8:30 – 13:30[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO8:00 - 12:00MUDr. Stracová
12:30 - 15:00
UT8:00 - 12:00MUDr. Stracová
12:30 - 15:00
ST8:00 - 12:00MUDr. Stracová
12:30 - 15:00
ŠT8:00 - 12:00MUDr. Stracová
12:30 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia I. Odd. fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie“ tab_id=“1527165592797-37071940-6d72″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 2611
Sestra: Alena Drdošová 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]Pondelok – piatok od 7:30 – 8:00 infúzie, obstreky, banky
12:30 – 13:00 Obedňajšia prestávka
15:00 – 15:30 Administratívne práce[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 8:00infúzie, obstreky, banky
8:00 - 12:30MUDr. Majeríková
13:00 - 15:00MUDr. Flašková
UT7:30 - 8:00infúzie, obstreky, banky
8:00 - 12:30MUDr. Majeríková
13:00 - 15:00MUDr. Majeríková - amb. akupunktúry
ST7:30 - 8:00infúzie, obstreky, banky
8:00 - 12:30MUDr. Flašková
13:00 - 15:00
ŠT7:30 - 8:00infúzie, obstreky, banky
8:00 - 12:30MUDr. Majeríková
13:00 - 15:00MUDr. Majeríková - amb. akupunktúry
PI7:30 - 8:00infúzie, obstreky, banky
8:00 - 12:30MUDr. Flašková
13:00 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia II. Odd. fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.“ tab_id=“1527165652537-5bba9d00-f41a“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 2611
Sestra: Jana Vojenčáková 7:00 – 15:30[/vc_message][vc_column_text]Pondelok – piatok od 7:30 – 8:00 obstreky, infúzie, banky
12:30 – 13:00 Obedňajšia prestávka
15:00 – 15:30 Administratívne práce

Pacienti sa objednávajú osobne alebo telefonicky natel. čísle 048/441 2611. K vyšetreniu je potrebné si priniesť doporučenie od praktického lekára alebo špecialistu a dokumentáciu (nález od špecialistu, prepúšťaciu správu, RTG,CT, MR snímky alebo popisy) Uprednostnení sú: tehotné, zamestnanci nemocnice a darcovia krvi.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]

DeňOrd. hodinyLekár
PO7:30 - 8:00obstreky, infuzie, banky
8:00 - 12:00MUDr. R. Bednár
13:00 - 15:00
UT7:30 - 8:00obstreky, infuzie, banky
8:00 - 12:00MUDr. R. Bednár
13:00 - 15:00
ST7:30 - 8:00obstreky, infuzie, banky
8:00 - 12:00MUDr. M. Kulaviaková
13:00 - 15:00
ŠT7:30 - 8:00obstreky, infuzie, banky
8:00 - 12:00MUDr. M. Kulaviaková
13:00 - 15:00
PI7:30 - 8:00obstreky, infuzie, banky
8:00 - 12:00MUDr. R. Bednár
13:00 - 15:00
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ambulancia lekárskej genetiky“ tab_id=“1527165714044-016f36f0-1ff3″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_message style=“square“ message_box_color=“turquoise“]Tel. číslo: 048/441 3378[/vc_message][vc_column_text]Pacientov objednávame osobne alebo telefonicky
Sestra: Úradníková Eva 7:00 – 15:00[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“2/3″][vc_column_text]
DeňOrd. hodinyLekár
Utorok 8:00 - 13:00MUDr. D. Kantarská
Štvrtok 8:00 - 13:00MUDr. D. Kantarská
Streda 8:00 - 13:00MUDr. D. Kantarská
Pondelok 8:00 - 13:00MUDr. D. Kantarská
Piatok 8:00 - 13:00MUDr. D. Kantarská
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]