Štyri kliniky nemocnice majú nových prednostov

Domov / Uncategorized @sk / Štyri kliniky nemocnice majú nových prednostov
Štyri kliniky nemocnice majú nových prednostov

Štyri kliniky nemocnice majú nových prednostov

V júni tohto roku sa uskutočnili výberové konania na prednostov kliník pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Po ich ukončení majú štyri z nich nových prednostov.

Jednou z najpodstatnejších zmien, ktorá sa na týchto postoch udiala, je vymenovanie nového prednostu II. Chirurgickej kliniky SZU. Od prvého júla sa ním stal doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., ktorý predtým pôsobil ako primár Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a ako prvý na Slovensku zavádzal mnohé minimálne invazívne metodiky.
Prevziať kliniku po profesorovi Petrovi Kothajovi je samozrejme veľká zodpovednosť. Je dôležité, aby si chirurgická klinika udržala postavenie lídra slovenskej chirurgie. A to nielen v oblasti klasickej chirurgie, ale hlavne v oblasti miniinvazívnej chirurgie. Je dôležité, aby sme vyškolili odborné tímy a naplno rozbehli hepatopankreatobiliárnu chirurgiu, udržali tempo transplantácií a do všetkých oblastí zaviedli minimálne invazívne prístupy. Ďalej máme snahu zaviesť do praxe moderné perioperačné protokoly pri onkochirurgických pacientoch a hlavne v oblasti kolorektálnej chirurgie. Budeme sa snažiť skrátiť dobu hospitalizácie, zameriame sa aj na ekonomiku, pričom budeme dodržiavať medicínske pravidlá na súčasnej úrovni chirurgie,“ predstavil svoje plány docent Marko.

Obr.: sprava – doc. MUDr. Marko, PhD., MUDr. Šulaj PhD., MUDr. Jančo, FEBO, doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

prenost

K zmene vedenia došlo aj na Neurochirurgickej klinike SZU, kde bol prednostom od prvého júla menovaný MUDr. Ján Šulaj, PhD. Dlhoročný prednosta Prof. MUDr. Miroslav Galanda, Csc. bude na klinike aj naďalej odovzdávať svoje cenné skúsenosti v pozícii odborného konzultanta. Profesor patrí medzi najvýznamnejších slovenských neurochirurgov, založil prvé neurochirurgické pracovisko v stredoslovenskom kraji a vybudoval z neho špičkovú kliniku. Profesorovi Galandovi patrí obrovská vďaka za jeho prínos a dlhoročnú prácu vo vedení uznávaného pracoviska.

Od prvého augusta má nového prednostu aj II. Očná klinika SZU. V júnovom výberovom konaní, ktoré sa konalo na pôde SZU uspel MUDr. Ladislav Jančo, FEBO.

Poslednou zo zmien na vedúcich pozíciách kliník, je nástup nového prednostu II. Gynekologicko-pôrodníckej klinky SZU. 15. augusta sme v lekárskom tíme FNsP FDR privítali doc. MUDr. Karola Dókuša, PhD., ktorý dovtedy pôsobil v Univerzitnej nemocnici v Martine. Vo funkcii vymenil MUDr. Tibora Bielika, Phd. ktorý koncom júna ukončil v nemocnici pracovný pomer.

Výberové konanie na prednostov vyhlasuje Slovenská zdravotnícka univerzita, kliniky sú jej výučbovými základňami. Výber sa uskutočnil na všetkých klinikách. Na jedenástich sa prednosta nezmenil. Prednosta je zodpovedný za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň výučby a vedeckovýskumnej činnosti v rámci príslušného študijného programu a študijného plánu študijných odborov, ale samozrejme aj za hospodárenie, organizáciu, riadenie a úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom na klinike.

image_pdfimage_print