Stanovisko Asociácie fakultných nemocníc

Domov / Nezaradené / Stanovisko Asociácie fakultných nemocníc

Stanovisko Asociácie fakultných nemocníc

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné.
Finančná situácia v žilinskej nemocnici je kritická. Rovnako ako aj iné fakultné a univerzitné nemocnice je zadlžená a jej hospodárske prognózy nie sú vôbec optimistické. Bez racionalizácie štátne nemocnice neprežijú a o niekoľko mesiacov skončia v krachu. To si však žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže dovoliť. Jeho primárnou funkciou je totiž poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Opatrenia, ktoré zavádza vedenie žilinskej nemocnice, však nie sú žiadnou novinkou. Aj ostatné nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR prechádzajú reštrukturalizáciou a jej hlavným zámerom je ich stabilizácia v prospech pacientov.

Fakultná nemocnica Nitra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Martin
DFNsP Bratislava
DFN Košice
DFNsP Banská Bystrica
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Trenčín
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
FNsP Žilina
FNsP J. A. Reimana Prešov
FNsP Nové Zámky
NRC Kováčová
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Národný ústav TBC, PCHaHCH Vyšné Hágy

MUDr. Jozef Valocký
prezident AFN SR

image_pdfimage_print