Spustili sme veľkokapacitné odberové miesto na testovanie na Covid-19

Spustili sme veľkokapacitné odberové miesto na testovanie na Covid-19

V stredu 9. 9. 2020 sme spustili do prevádzky veľkokapacitné odberové miesto, kde sú odoberané vzorky indikovaným  na testovanie na Covid -19.  

 Veľkokapacitné mobilné odberové miesto sa nachádza v Banskej Bystrici na parkovisku na Mičinskej ceste (bývalá dočasná autobusová stanica). Účelom jeho zriadenia a prevádzky je zvýšenie dennej kapacity odberu biologického materiálu pre laboratórnu diagnostiku na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u indikovaných pacientov. Odberové miesto zlepší logistiku,  zároveň urýchli proces odberu a odbremení lôžkové oddelenie infektológie od náporu testovaných, ktorých bolo doteraz v objekte s náročným prístupom denne okolo stovky.

Odberové miesto bude momentálne k dispozícii pondelok až piatok od 8,00 h do 16,00 h. Zdravotnícki pracovníci nemocnice budú schopní, s postupným nábehom,  denne vybaviť až 300 odberov, čo je významné navýšenie kapacity.

 Kto sa môže dať testovať na mobilnom odberovom mieste

Na odberové miesto nie je možné prísť občanom svojvoľne, ale len na základe vydaného COVID PASSu na daný deň a na príslušné odberové miesto. COVID PASS je vydaný po elektronickej registrácii na https://korona.gov.sk/.  

 Ako sa objednať?

  1. telefonicky u Vášho všeobecného lekára,
  2. telefonicky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ), pod ktorý územne spadáte,
  3. cez vygenerovanie COVID PASSu v aplikácii Moje ezdravie alebo požiadajte o vyšetrenie priamo na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
  1. registrácia pri príchode z rizikovej krajiny – https://korona.gov.sk/ehranica/

 Ako zistíte výsledok

Negatívny výsledok otestovaným osobám oznámi Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom SMS do 96 hodín. Občanov s pozitívnym výsledkom bude kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Zorganizovať zriadenie miesta nebolo jednoduché, pretože v okolí nemocnice sa nenachádza kapacitne vyhovujúce voľné priestranstvo. Oslovili sme preto zástupcov Mesta Banská Bystrica, ktorí  nám vyšli v ústrety, vypožičali priestor parkoviska a boli nápomocní pri vybavení potrebnej administratívy,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Vďaka spolupráci a rýchlej organizácii sa nám podarilo odberové kontajnery pripojiť na vodu a elektriku. Zriaďovanie veľkokapacitného odberového miesta nám skomplikovali silné dažde, ktoré v pondelok zaliali polovičnú časť pozemku a pri odčerpávaní vody museli zasiahnuť banskobystrickí hasiči,“ dopĺňa Milan Urbáni, medicínsky riaditeľ.

Chcela by som v mene nemocnice vyjadriť veľké poďakovanie všetkým organizáciám –  Mestu Banská Bystrica, Mestskej polícii, Dopravnému podniku mesta BB, Krajskému riaditeľstvu PZ a HaZZ v Banskej Bystrici, vďaka ktorým sa nám podarilo veľkokapacitné odberové miesto zriadiť za 5 pracovných dní,“   uvádza generálna riaditeľka.

Vstup do odberového areálu budú riadiť príslušníci PZ SR, ktorí budú zároveň kontrolovať, či má osoba COVID-PASS. Miesto pozostáva zo štyroch  pracovísk – registrácie a troch odberových miest. Dve miesta sú prístupné peši a na jednom odoberajú stery testovaným sediacim v aute.

Zriadené veľkokapacitné odberové miesto nahradí to, ktoré bolo doteraz na ambulancii Oddelenia infektológie v starom nemocničnom areáli.

Veľkokapacitný priestor nemocnica vybudovala z pokynu zriaďovateľa nemocnice Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého cieľom je vytvoriť takéto miesta vo všetkých krajských mestách, zvýšiť kapacitu testovania občanov SR na Covid-19 a byť pripravený na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie.

image_pdfimage_print