Spolupráca s bolonskou nemocnicou

Domov / Nezaradené / Spolupráca s bolonskou nemocnicou
Spolupráca s bolonskou nemocnicou

Spolupráca s bolonskou nemocnicou

Členovia vedenia FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) v talianskej Bologni slávnostne podpísali dohodu o spolupráci s Policlinico Universitario St. Orsola-Malpighi. Bolonská nemocnica uskutočnila prvú transplantáciu pečene pred viac ako 25 rokmi a dnes ich má na svojom konte viac ako 1000. Budúca spolupráca bude zameraná na doškoľovanie našich špecialistov a zdravotníckeho personálu priamo v Nemocnici St. Orsola-Malpighi v Bologni. „Veľa očakávame od zavedenia programu rozdeľovania pečene tvz. splitov, kedy je možné využiť jednu pečeň pre dvoch príjemcov, respektíve sa pripraviť na transplantáciu detských pacientov“, priblížil spoluprácu MUDr. Vladimír Baláž, PhD., námestník pre LPS. Vytváranie projektov v tomto programe bude finančne podporované z Fondu EU – Leonardo da Vinci.

Členovia vedenia FNsP FDR a zástupcovia Bolognskej nemocnice

Podpisu dohody sa zúčastnili (zľava): Za FNsP FDR – MUDr. Milan Urbáni, námestník pre stratégiu a rozvoj, MUDr.Vladimír Baláž, PhD., námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Jozef Valky, primár oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, za Policlinico Universitario St. Orsola-Malpighi – Dr. Augusto Cavina, MD, riaditeľ nemocnice, Prof. Antonio Pinna prednosta chirurgie a Dr. Augusto Lauro, MD z Transplantačného oddelenia

Partnerstvo oboch nemocníc je výsledkom Memoranda o porozumení uzavretého na úrovni ministerstiev zdravotníctva Slovenskej a Talianskej republiky, ktorého cieľom je rozvoj transplantačných programov oboch štátov.

Pre našu nemocnicu však významným partnerom naďalej ostáva pražský Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny vďaka ktorému sa dnes transplantácie pečene vykonávajú aj na Slovensku. Od spustenia programu v máji 2008 ich bolo v našej nemocnici úspešne transplantovaných už 23.

image_pdfimage_print