SONOGRAFIA JE NOVÝM TRENDOM V DIAGNOSTIKE ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ ČREVA A PEČENE. V BANSKEJ BYSTRICI SA V NEJ ŠKOLILI LEKÁRI Z CELÉHO SLOVENSKA.

Domov / Uncategorized @sk / SONOGRAFIA JE NOVÝM TRENDOM V DIAGNOSTIKE ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ ČREVA A PEČENE. V BANSKEJ BYSTRICI SA V NEJ ŠKOLILI LEKÁRI Z CELÉHO SLOVENSKA.
SONOGRAFIA JE NOVÝM TRENDOM V DIAGNOSTIKE ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ ČREVA A PEČENE. V BANSKEJ BYSTRICI SA V NEJ ŠKOLILI LEKÁRI Z CELÉHO SLOVENSKA.

SONOGRAFIA JE NOVÝM TRENDOM V DIAGNOSTIKE ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ ČREVA A PEČENE. V BANSKEJ BYSTRICI SA V NEJ ŠKOLILI LEKÁRI Z CELÉHO SLOVENSKA.

V odhaľovaní zápalových ochorení čriev a pečene s pomocou ultrasonografie sa v dňoch 14. a 15. februára 2019 vo FNsP F. D. Roosevelta zdokonaľovalo takmer 30 lekárov z celého Slovenska.

Zápalové ochorenia čriev, ako aj nádory na pečeni sú ochorenia, ktorých nárast je aj u obyvateľov Slovenska alarmujúci. Včasná diagnostika pomôže odborníkom nasadiť správnu liečbu v počiatočných štádiách ochorenia, kedy je aj prognóza nasadenej liečby omnoho priaznivejšia. „Využitie ultrasonografie v diagnostike črevných ochorení je novým trendom – USG môže byť prvou vyšetrovacou metódou po ktorej gastroenterológ siahne ešte pred zaťažujúcejšími a ťažšie dostupnými vyšetreniami, ako sú CT alebo MR. Na sonografii sa zistí napríklad zhrubnutie steny čreva, poruchy črevného pohybu alebo zápalové zmeny v okolí, a následne sa môžu lepšie zacieliť iné zobrazovacie metódy alebo určiť potrebná liečba,“ vysvetľuje MUDr. Jozef Baláž z II. Internej kliniky SZU. Pri ložiskových zmenách v pečeni je potrebné čo najskôr odlíšiť či sa jedná o neškodné cievne zmeny, nezhubný nádor alebo o začínajúcu rakovinu – aj v takejto situácii je ultrasonografia s použitím špeciálnej kontrastnej látky rýchlou a presnou diagnostickou metódou, ktorá lekárom pomôže rozhodnúť sa o ďalšom postupe.
Zaujímavosťou kurzu bolo, že lekári vyšetrovali skutočných pacientov a okrem školenia im urobili aj dôkladné vyšetrenie.

Kurz sonografie1

Kurz ultrasonografie sa konal pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM), Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Počas dvoch dní si odborníci cibrili zručnosti v obsluhe prístroja, ale aj v skríningu čriev a vyhľadávaní lézií na pečeni. „Lekári sa školili pod odborným dohľadom špičkových lektorov, akými sú MUDr. Pavel Taimr z pražského IKEMu Praha, doc. MUDr. Zuzana Zelinková z Gastroenterologickej ambulancie Nemocnice svätého Michala v Bratislave, MUDr. Naděžda Machková z pražského centra ISCARE pre liečbu IBD, MUDr. Jozef Beňačka, PhD., predseda SSUM z Piešťan a MUDr. Rác z FN Nitra, ktorým zároveň ďakujeme, že prijali naše pozvanie do Rooseveltovej nemocnice,“ vysvetlil MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. Internej kliniky SZU, ktorá sa na kurze organizačne podieľala.

Školenie sa uskutočnilo vďaka podpore od spoločnosti AbbVie Slovensko, päť kusov sonografických prístrojov pre tento účel zapožičala spoločnosť Intes.

image_pdfimage_print