Sme po štvrtý raz NEMOCNICA ROKA

Sme po štvrtý raz NEMOCNICA ROKA

Skvelá správa!
INEKO dnes zverejnilo každoročné hodnotenie nemocníc a tej našej sa v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc po štvrtýkrát podarilo obhájiť prvenstvo. Je to úžasné a nesmierne nás to teší.

Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice:
Verte mi, znamená to pre nás veľmi veľa a v týchto dňoch asi ešte viac. Ďakujem spiritu Rooseveltky, že žije v našich srdciach a pomáha nám všetkým v odhodlaní nájsť priestor posúvať sa napriek okolnostiam ďalej. Je to silná vec, kiežby v nás pretrvala . Preto moje veľké ďakujem patrí všetkým, s ktorými mám tú česť spolupracovať.“

Hodnotenie INEKO:

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici má aj po roku ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Vývoj jej ukazovateľov v porovnaní s ostatnými nemocnicami je stabilný. Ani Rooseveltka, tak ako ostatné nemocnice, sa nevyhla medziročnému zhoršeniu indikátorov kvality v dôsledku pandémie, ktorá odsunula veľkú časť zdravotnej starostlivosti na vedľajšiu koľaj a zmenila aj po organizačnej stránke fungovanie mnohých oddelení. Banskobystrickej nemocnici sa napríklad medzi rokmi 2019 a 2020 výraznejšie zvýšila miera rehospitalizácií a úmrtnosti po náhlej cievnej mozgovej príhode. Ale keďže hodnoty indikátorov kvality aj ostatných veľkých štátnych nemocníc sa zhoršili podobne alebo viac, tak si Rooseveltova nemocnica bodovo v porovnaní s konkurentmi dokonca v tejto kategórii mierne polepšila. Pandémia znížila aj počet vykonaných operácií. Napriek tomu si nemocnica z Banskej Bystrice udržala druhú najvyššiu priečku v kategórii operačných skúseností lekárov a ich tímov pred košickou Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP). Viac operačných výkonov realizuje len oveľa väčšia Univerzitná nemocnica Bratislava pozostávajúca však až z piatich pracovísk – v podstate funkčne samostatných nemocníc. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz má Rooseveltova nemocnica v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku. Medziročne jej síce pribudli sťažnosti pacientov, ale aj tak sa môže v rámci štátnych univerzitných a fakultných nemocníc hrdiť nadpriemernou spokojnosťou pacientov. FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je nasledovaniahodným lídrom v transparentnosti.

 

image_pdfimage_print