Slovenská zdravotnícka univerzita akreditovala FNsP F.D. Roosevelta ďalších päť kliník

Domov / Uncategorized @sk / Slovenská zdravotnícka univerzita akreditovala FNsP F.D. Roosevelta ďalších päť kliník
Slovenská zdravotnícka univerzita akreditovala FNsP F.D. Roosevelta ďalších päť kliník

Slovenská zdravotnícka univerzita akreditovala FNsP F.D. Roosevelta ďalších päť kliník

Z rúk rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity profesora Petra Šimka si začiatkom mája 2016 prevzalo zriaďovacie listiny päť primárov dovtedajších oddelení FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Nemocnici sa tak rozšíril počet kliník o Neonatologickú kliniku SZU, Ortopedickú kliniku SZU, II. Psychiatrickú kliniku SZU, II. Kliniku úrazovej chirurgie SZU a II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita zriaďuje kliniky ako výučbové pracoviská, ktoré sú súčasťou výučby lekárov aj nelekárskych disciplín v pregraduálnej forme vzdelávania a v ďalšom – postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch.

„Verím, že zriadením týchto piatich kliník nekončíme, že rozvoj kliník a oddelení budú aj vďaka našej ďalšej spolupráci pokračovať,“ uviedol rektor.
Ako hovorí docent Igor Martuliak, námestník pre vedu, výskum a vzdelávanie: „Získanie štatútu klinky nie je začiatkom jej pedagogickej a vedeckej činnosti, naopak jej akreditácia je výsledkom dlhoročnej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti, ako aj poskytovan a požadovaného rozsahu zdravotnej starostlivosti. Pre pacienta je to záruka vysokej úrovne diagnostiky a liečby na danej klinike.“ Nemocnica, v ktorej sa lekári a ostatní zdravotnícky pracovníci vzdelávajú musí disponovať potrebným materiálno – technickým a personálnym vybavením. Znamená to, že kliniky sú v zásade oproti ostatným oddeleniam v odbore lepšie technicky vybavené a obvykle poskytujú širší rozsah a vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. Ide častokrát aj o špecifické výkony, ktoré v iných zdravotníckych zariadeniach neposkytujú.
Neonatologická a ortopedická klinika sú zatiaľ v týchto odboroch jedinými výučbovými pracoviskami Slovenskej zdravotníckej univerzity. FNsP F.D. Roosevelta má k dnešnému dňu, vrátane novozriadených, šestnásť kliník.

neonat290
Ortopedia290
psych290
urazovka290
image_pdfimage_print