Slávnostná konferencia

9. novembra 2010 sa v priestoroch posluchárne FNsP F. D. Roosevelta konala slávnostná konferencia pri príležitosti prvých 100 dní existencie nového Hepatologicko – GastroenterologIcko – Transplantačného Oddelenia /HEGITO/ II. internej kliniky SZU.

Podujatia sa zúčastnili predstavitelia významných medicínskych odborov úzko súvisiacich s pôsobnosťou nového HEGITO oddelenia, a to predseda Slovenskej internistickej spoločnosti, prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Pozvanie prijali aj popredné osobnosti odbornej lekárskej obce a zástupcovia zdravotníckych zariadení zo spádových pracovísk okresu a kraja.

Slávnostná konferencia prispela k nastaveniu úzkej spolupráce nového oddelenia HEGITO s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami v SR v rámci diagnostiky a liečby ochorení pečene a tráviaceho traktu.