PREVÁDZKA SMŠ

Domov / Škôlka / PREVÁDZKA SMŠ

Súkromná materská škola Nám. L. Svobodu 1 Banská Bystrica je v prevádzke v pracovných dňoch:
od 06:00 hod. do 17.00hod.

Organizácia tried a vekové zloženie detí:

Trieda Včielky – 3 – 6 ročné deti
Trieda Lienky – 3 – 6 ročné deti

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.


Pedagogickí zamestnanci
TRIEDA LIENKY:
    Mariana Urbáni
                                 Lucia Barburská

TRIEDA VČIELKY:
  Bc. Frederika Urdová
                                 Mgr. Lívia Veselovská

Nepedagogickí zamestnanci
Miroslava Slobodová