Škôlka

Domov / Škôlka

Informácia o zápise do materskej školy na šk. rok 2018/2019

Zápis do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 11.5.2020 – 15.5.2020 elektronickou formou.

Informácie k zápisu detí do MŠ