Simulačný CME workshop kritických situácií na operačnej sále je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku

Simulačný CME workshop kritických situácií na operačnej sále je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku

V sobotu 8. júna 2019 sa Banská Bystrica niesla nielen v duchu očakávaného BB maratónu ale aj očakávaného maratónu vo vzdelávaní anestéziológov v kritických situáciách na operačnej sále formou simulačného workshopu BBDA 2019.

Jubilejný piaty ročník sa podaril zorganizovať ako spoločný projekt II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Účastníkov workshopu privítali prednosta II. KAIM SZU Banská Bystrica MUDr. Jozef Valky, PhD. CETC a MUDr. Miloslav Hanula, PhD., medicínsky riaditeľ DFNsP BB.

Ako uviedol vo svojom príhovore medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica MUDr. Miloslav Hanula, PhD.: „Toto podujatie je svojim obsahom a rozsahom jediným a jedinečným edukačným projektom na Slovensku, napriek tomu že simulačný spôsob výučby je už v zahraničí štandardom. Preto aj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica pripravuje projekt vybudovania Bystrického simulačného centra, ktoré by napomáhalo zvyšovať bezpečnosť pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“

SW 2019 2Organizátorom sa aj tento rok podarilo zabezpečiť špičkových lektorov, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení jednotlivých klinických stanovíšť. Ako príklad uvádzame lektorov z rakúskeho simulačného centra vo Wiener Neustadte, psychológov zo Slovenskej akadémie vied a Viedenskej univerzity, lekárov špecialistov z Detského kardiocentra Bratislava, lektorov zo Simulačného centra z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, anestéziológov, pediatrických anestéziológov či súdnych znalcov v odbore anestéziológia.

Už tradične sa okrem lekárov a sestier z iných nemocníc Slovenska workshopu zúčastnili aj frekventanti z Českej republiky. Program workshopu bol zameraný na medicínske ale predovšetkým nemedicínske zručnosti účastníkov, keďže kritické situácie zlyhávajú práve nie na nedostatku teoretických vedomostí lekárov či sestier ale na efektivite tímovej spolupráce, komunikácii a organizácii riešenia situácie.

V mene organizačného tímu by sme radi poďakovali všetkým výnimočným ľudom, ktorí svojou profesionalitou a entuziazmom participovali organizačne na úspešnom priebehu simulačného workshopu BBDA 2019.

MUDr. Michal Venglarčík,PhD
II.KAIM SZU BB

image_pdfimage_print