1

Silné dažde spôsobili havarijnú situáciu v pavilóne Oddelenia infektológie

Silné pondelkové dažde spôsobili havarijnú situáciu aj v našej nemocnici.

V pavilóne Oddelenia infektológie, sídliacom v starom nemocničnom areáli, došlo vplyvom extrémnych zrážok k zatopeniu, ktoré spôsobilo výpadok elektriky a tým aj kúrenia.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je v budove možné v tejto chvíli zabezpečovať zdravotnú starostlivosť a celé oddelenie sme museli presťahovať do nového nemocničného areálu.

Infektologickým ambulanciám budú dočasne vyhradené priestory na Oddelení urgentného príjmu.

Pacienti budú umiestnení na Oddelení pneumológie a ftizeológie, kde sú reprofilizované lôžka pre pacientov s Covid-19. V čase havárie, bolo na infektógii hospitalizovaných 8 pacientov s ochorením Covid- 19 a 2 postcovidoví pacienti.

Možno hovoriť o šťastí, že k obdobnej situácii nedošlo v čase vrcholu pandémie, kedy bolo na oddelení hospitalizovaných aj 50 pacientov naraz.

Oddelenie infektológie je jedným z dvoch v celom Banskobystrickom kraji avšak svojou kapacitou a rozsahom poskytovanej starostlivosti v odbore infektológia je jediným v kraji. Prebiehajúca pandémia naplno ukázala, akým strategickým pracoviskom toto oddelenie je, pretože na oddelenie boli prevážaní pacienti s Covid-19 z nemocníc z celého kraja.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti v kontexte pandémie ale aj výrazne opotrebenej infraštruktúry, vnímame tému riešenia otázky vybudovania a presťahovania odboru infektológie do novej nemocne ako vysoko aktuálnu.