Sestry pracujúce v ORL prezentovali na konferencii najnovšie trendy ošetrovateľskej starostlivosti

Novým smerom vývoja ústavnej starostlivosti a novým metódam a trendom ambulantnej starostlivosti pri ušných, nosových a krčných ochoreniach bola venovaná XVII. Konferencia sestier pracujúcich v otorinolaryngológii, ktorá sa konala 10. a 11. októbra 2014 v Hoteli LUX v Banskej Bystrici.
Odznelo 32 kvalitných prednášok so širokým rozsahom tém venovaným napríklad ošetrovateľskej starostlivosti, legislatíve, komunikácii, či témam týkajúcim sa stratám sluchu. Sestry z FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica okrem iných príspevkov, prezentovali výsledky novej metódy, ktorú lekári využívajú na záchranu sluchu pri jeho náhlej senzorineurálnej strate.
Konferencie sa zúčastnilo 140 sestier z celého Slovenska a Čiech.
Na jej organizácii sa podieľali Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v ORL, Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. „Práca s otorinolaryngologickým pacientom je špecifická v osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňajúcej pacienta s nádchou až po pacientov s dusením“, uviedla v príhovore jedna z pozvaných hostí PhDr. Monika Trnovcová, námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP F. D. Roosevelta.
Pozvanie prijali aj hostia PhDr. Zvalová Dana, PhD., zo Sekcia zdravia – oddelenie ošetrovateľstva na MZ SR, Mgr. Daniela Jarabová – SKSaPA, predsedníčka sekcie otorinolaryngologických sestier, PhDr. Macková Anna, MPH, Sestra Banskobystrického samosprávneho kraja, za FNsP F.D. Roosevelta MUDr. Ján Šulaj, PhD., námestník LPS a MUDr. Martin Švec, primár ORL oddelenia, za DFNsP BB sa zúčastnila Mgr. Ľubica Pohorelá – NOŠ DFNsP B.B.

Už v poradí osemnásta konferencia sa v budúcom roku uskutoční v Prešove.